צרו קשר

  עמית, פולק, מטלון ושות׳

  בית APM, ראול ולנברג 18, בניין D, קומה 6,
  רמת החייל, תל אביב
  6971915, ישראל

  דרך חברון 101, בית הנציב,
  כניסה ב', קומה 3, ירושלים

  צרו קשר

  טל׳: +972-3-5689000
  פקס: +972-3-5689001
  דוא״ל: apm@apm.law
  facebook linkedin

  מרכז מדיה / עדכונים משפטיים

  קרן יוזמה 2 לעידוד השקעות גופים מוסדיים בקרנות הון סיכון

  אפריל 22, 2024

  ב-18.4.2024 פרסמה רשות החדשנות את מסלול הטבה מס’ 6 – קרן יוזמה לעידוד השקעות של גופים מוסדיים בתעשייה עתירת הידע באמצעות קרנות הון סיכון ישראליות.

  המסלול נועד לעודד השקעות של גופים מוסדיים בתעשייה עתירת הידע באמצעות קרנות הון סיכון, בדגש על אלו המשקיעות בחברות בשלבים מוקדמים, ב-18 החודשים הקרובים. רשות החדשנות תספק תוספת תשואה לגופים אלה, בדומה למנגנון תוכנית “יוזמה” משנות ה- 90. הגדלת התשואה תינתן לכל השקעה בקרן הון סיכון ישראלית ובנוסף יינתן תמרוץ תשואה נוסף עבור השקעה בקרנות טכנולוגיה עמוקה (דיפטק).

  המסלול מיועד למשקיעים מוסדיים שהם קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות פנסיה ותיקות שבהסדר וחברות ביטוח (בגין כספי לקוחות).

  במסגרת המסלול, על כל דולר של השקעת מוסדי כאמור בקרן הון סיכון ישראלית, יתווספו להשקעה עוד 0.3 דולרים של כספי רשות.

  במועד לבחירת המוסדי, יכול המוסדי “לקנות” את חלקה של הרשות החוצה ולשמור אצלו את יתרת התשואה בגין חלקה של הרשות:

  ב-4 השנים הראשונות מיום ההשקעה בקרן, המוסדי יוכל לקנות את חלקה של המדינה בריבית שנתית מצטברת של 1%.

  לאחר 4 השנים הראשונות, המוסדי יכול לקנות את חלקה של הרשות בריבית שנתית מצטברת של 5%.

  במידה וההשקעה היא בקרן טכנולוגיה עמוקה (דיפטק), המוסדי יכול לקנות את חלקה של הרשות ללא ריבית.

  במידה והקרן הפסדית (כלומר מחזירה תשואה נמוכה מהשיעורים לעיל), הרשות “תישא” בהפסד יחד עם המוסדי בשיעור יחסי לחלק שלה בהשקעה.

  קרן הון סיכון ישראלית היא קרן שעומדת בכל התנאים הבאים: (א) מעל 70% מהכספים אותם משקיעה הקרן מושקעים במישרין ב"חברות הייטק ישראליות", (ב) גודל הקרן אינו עולה על 100/150/200/250 מיליון דולר, כפי שייקבע בפניה לציבור (בפנייה מיום 21.4.2024 נקבע היקף קרן של 200 מיליון דולר), ו- (ג) ההוצאה המסווגת כמו"פ בישראל של כלל התאגידים בהם השקיעה הקרן, בכל שנה קלנדרית בה השקיעה הקרן בתאגיד וב-3 השנים לאחר מכן, גבוהה ממימון הרשות.

  חברת הייטק ישראלית היא חברה אשר מעל ל- 12% מהוצאותיה הן מו"פ בישראל ובנוסף: (א) החברה מאוגדת בישראל, או לחילופין, (ב) היא חברה אשר מעל ל- 70% מהוצאות המו"פ שלה הן בישראל (כאשר השקעת הקרן היא בחברת האם המאוגדת בחו"ל).

  המסלול מכיל מגבלות על גובה מימון הרשות ביחס לקרן יחידה/מוסדי יחיד/כלל הקרנות/כלל המוסדיים, וכן תקופות זמן מוגדרות להצטרפות המוסדיים לקרנות. כמו כן, המסלול מפרט את אופן הגשת הבקשה ע"י המוסדי, ואת המידע, הדיווחים והאישורים שהמוסדי יצטרך להעביר לרשות ביחס לכל קרן.

  מוסדיים יכולים כבר עכשיו להתחיל להשקיע בקרנות הון סיכון ישראליות תחת תנאי המסלול וההשקעה תוכר בדיעבד, בכפוף לכך שיגישו במועד הרלוונטי את הבקשה הנדרשת לקבלת מסגרת השקעה תחת המסלול והמסגרת תאושר.

  מוסדיים יכולים להגיש בקשה לקבלת מסגרת השקעה תחת המסלול עד ליום 27.6.2024 (בשעה 12:00 בצהריים), ותשובות צפויות ביולי 2024.

  למצגת על תנאי המסלול לחצו כאן.

  לנוסח המסלול באתר רשות החדשנות לחצו כאן

  לנוסח נהלי המסלול באתר רשות החדשנות לחצו כאן

  לנוסח הקול הקורא מיום 21.4.2024 באתר רשות החדשנות לחצו כאן

  נשמח לעמוד לרשותכם בכל הבהרה או הרחבה נדרשת.

  תכליתו של מזכר זה היא לתת מידע כללי ותמציתי על מסלול ההטבה. המזכר אינו מחליף עיון במסלול ההטבה עצמו על כל פרטיו ותנאיו, ואינו מחליף ייעוץ משפטי או כל ייעוץ אחר לגבי השתתפות במסלול ההטבה.