צרו קשר

  עמית, פולק, מטלון ושות׳

  בית APM, ראול ולנברג 18, בניין D, קומה 6,
  רמת החייל, תל אביב
  6971915, ישראל

  דרך חברון 101, בית הנציב,
  כניסה ב', קומה 3, ירושלים

  צרו קשר

  טל׳: +972-3-5689000
  פקס: +972-3-5689001
  דוא״ל: apm@apm.law
  facebook linkedin

  מרכז מדיה / עדכונים משפטיים

  עדכונים בתחום דיני עבודה

  מאי 19, 2022

  אנו שמחים לשתף אתכם בעדכונים בתחום דיני העבודה, כמפורט להלן:

  זכויות עובדים בל"ג בעומר

  • ל"ג בעומר אינו נמנה במניין חגי ישראל בהם זכאים עובדים להיעדר מעבודה בתשלום והוא נחשב ליום עבודה רגיל, הן מבחינת שעות העבודה והן מבחינת התשלום בגינו.
  • מקרים בהם חל הסכם קיבוצי ענפי, צו הרחבה ענפי, הסכם קיבוצי מיוחד, הסכם עבודה אישי או נוהג במקום העבודה, ייתכן שהעובד יהיה זכאי להיעדר מהעבודה.
  • בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק חופשה שנתית, עובדים רשאים לבחור את ל"ג בעומר כיום בחירה, על חשבון מכסת ימי החופשה השנתית שצבורה להם, ולהיעדר מעבודה (מבלי שהמעסיק יוכל להתנגד ליציאתם לחופשה). ההיעדרות היא על חשבון ימי החופשה השנתית כדי לנצל הטבה זו, על העובד להודיע למעסיק על ההיעדרות 30 יום מראש.

   

  עדכוני חקיקה

  חוק דמי מחלה

  • כידוע, בהתאם לחוק דמי מחלה, עובדים זכאים לתשלום מלא בשל היעדרות בגין מחלה רק מהיום הרביעי למחלתם (בכפוף לזכאותם לדמי מחלה והצגת אישור רפואי כדין). בהתאם, לתיקון מספר 6 לחוק דמי מחלה שייכנס לתוקף ביום 1.6.22, עובד שחלה במחלה ממארת או מחלה שנדרש בשלה טיפול קבוע בדיאליזה, ונעדר בשל כך מעבודתו לשם טיפול תקופתי או בדיקות תקופתיות, אף לאחר החלמתו, יהיה זכאי לקבל ממעסיקו תשלום דמי מחלה החל מהיום הראשון להיעדרו או מחלקו, ובלבד שמסר למעסיק אישור רפואי בכתב.

  הצעת חוק לתיקון חוק הגנת השכר

  • נכון להיום, אסור לנכות משכר עובד ללא אישור מפורש בכתב ממנו לבצע את הניכוי. חלק מהמעסיקים מחתימים עובדים מראש, בין אם בחוזה העבודה ובין בהסכם נפרד, על הסכמה מראש לביצוע ניכוי מהשכר. על מנת למנוע מצב זה, ביום 9.5.22 הוגשה הצעת חוק, לפיה לא יהיה תוקף להסכמה של עובד לניכוי משכרו, אלא אם ההסכמה ניתנה לאחר גרימת נזק. כמו כן, במסגרת ההצעה מוצע להכפיל את הקנס המוטל על המעסיק שמנכה ניכויים שלא לפי הוראות חוק הגנת השכר, ולקבוע שקנס זה יעמוד על סך של 75,300 ₪ (סכום שצפוי להתעדכן מעת לעת).

   

  תכליתו של חוזר זה להציג שינויים וחידושים בדין ואין בו משום עצה משפטית לאופן פעולה באירוע קונקרטי.

  אנו נשמח לעמוד לרשותכם בכל הבהרה ו/או הרחבה נדרשת.