צרו קשר

  עמית, פולק, מטלון ושות׳

  בית APM, ראול ולנברג 18, בניין D, קומה 6,
  רמת החייל, תל אביב
  6971915, ישראל

  דרך חברון 101, בית הנציב,
  כניסה ב', קומה 3, ירושלים

  צרו קשר

  טל׳: +972-3-5689000
  פקס: +972-3-5689001
  דוא״ל: apm@apm.law
  facebook linkedin

  מרכז מדיה / עדכונים משפטיים

  עדכונים בתחום דיני עבודה

  דצמבר 25, 2022

  אנו שמחים לשתף אתכם בעדכונים בתחום דיני העבודה, כמפורט להלן:

  ויתור על סודיות רפואית במיון וקבלה לעבודה

  • לעיתים מעסיקים דורשים ממועמדים לספק להם מידע על אודות מצבם הרפואי ואף לחתום על טופס ויתור סודיות רפואית. מידע רפואי הוא מידע אישי רגיש ביותר.
  • הצורך בקבלת המידע הרפואי עשוי להיות קריטי ולגיטימי כדרישה הנובעת מהתפקיד אליו מתמיין המועמד, אך לעיתים הדרישה תוביל לפגיעה בלתי מוצדקת ולא מידתית בפרטיותו של המועמד ואף שמירת מידע רפואי עשויה, בנסיבות מסוימות, להוות הפרה של חוק הגנת הפרטיות. לאחרונה פרסמה הרשות להגנת הפרטיות, מסמך אודות היבטי פרטיות בוויתור על סודיות רפואית וחשיפת מידע רפואי בקבלה לעבודה.

  בהתאם לעמדת הרשות לפרטיות, על מעסיקים לנהוג כדלקמן:

  • קיים הכרח לקבל הסכמתו של המועמד- על מעסיקים מוטלת החובה לפעול ככל הניתן כדי להבטיח שהמועמד נותן את הסכמתו למסירת המידע ושהסכמה זו משקפת את רצונו החופשי ולא ניתנת מכורח (כך למשל ניתן לדחות את הדרישה לוויתור סודיות רפואית ולחשיפת המידע לאחר שהמועמד התקבל).בנוסף, כדאי שיינתנו הסברים עם פירוט בדבר הצורך הענייני בקבלת המידע הרפואי לדרישות המשרה הקונקרטית.
  • אין לאסוף מידע נרחב שאינו רלוונטי לדרישות משרה הספציפית – יש להגביל את איסוף המידע למידע רלוונטי וספציפי לדרישות המשרה. אם למרות האמור נאסף מידע רפואי רב מעבר לנדרש, המעסיק צריך להימנע מלהחזיק מידע זה או להשתמש בו לשם בחינת התאמת המועמד למשרה (כך למשל למועמדים בעלי מוגבלות, שימוש במידע עודף עלול להוות הפרה של החוק האוסר על דחיית מועמדתו של אדם עם מוגבלות הכשיר לביצוע התפקיד, מחמת מוגבלותו).
  • שימוש במידע שלא למטרה שלשמו הוא נאסף אסורה – יש להקפיד להשתמש במידע רפואי שנאסף במסגרת הליכי המיון והקבלה למקומות עבודה אך ורק לשם בדיקת ההתאמה של עובד למשרה הספציפית עליה הוא מתמודד (אם בדיקה כזו אכן נדרשת). כל שימוש אחר במידע זה, אם לא ניתנה לכך הסכמה ספציפית מהווה הפרה של הוראות החוק.
  • צמצום מידע עודף ותקופת שמירת המידע- ככל שמידע רפואי רגיש נשמר על ידי המעסיק לתקופה ארוכה יותר, כך גובר הסיכון כי מידע זה ידלוף או ייחשף ויפגע קשות בפרטיות נושא המידע. במצבים בהם מידע רפואי אודות מועמדים נאסף לצורך הליכי מיון, על מעסיקים לבחון אחת לשנה האם שמירת המידע נדרשת לשם מטרה זו. אם המידע אינו דרוש יותר, שמירתו מהווה מידע עודף שאין הצדקה להחזיקו.
  • מתן זכות עיון- לאור העובדה שהחוק קובע את זכותו של אדם לעיין במידע אודותיו המוחזק במאגר מידע, כך יש לתת זכות עיון למועמדים על המידע הרפואי שנאסף כחלק מתהליך הקבלה והמיון לעבודה. מכיוון שמצב רפואי עלול להשתנות עם הזמן, עובד או מועמד שעיין במידע אודותיו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות למעסיק בבקשה לתקן או למחוק אותו.

  איסוף מידע שלא בהתאם להנחיות שלעיל עלול להוביל להטלת סנקציות על המעסיק. הרשות להגנת הפרטיות עשויה לסרב לבקשת מעסיק לרישום מאגר מידע ואף עשויה להביא להתליית הרישום של מאגר רשום ולהפעלת סנקציות אחרות לפי החוק.

  פיצוי בגין פיטורים שלא כדין לעובדת שעבדה 13 ימים ברוטו בלבד

  • בית הדין האזורי לעבודה דן בתביעת עובדת שעבדה כקוסמטיקאית במכון יופי במשך 13 ימים בלבד, ופוטרה ללא שימוע. לפי פסק הדין, באחד הימים קיבלה העובדת הודעת וואטספ לפיה היא נדרשת להגיע לפגישה דחופה למחרת בשעה 10:30, מבלי שהוסברה לה מראש מה מהות השיחה. למחרת העובדת התייצבה לשיחה ובה הוסבר לה שמהות השיחה היא סיום עבודתה.
  • בית הדין מתח ביקורת על אופן סיום העסקתה של העובדת, אשר לא עמד בתנאים הנדרשים לפי הפסיקה ולכן פסק לעובדת פיצוי בגין פיטורים שלא כדין בסך של 4,000 ₪.
  • נזכיר כי כאשר שוקלים לסיים עבודתו של עובד, יש לזמנו לשימוע, לפרט בפניו את הנסיבות בגינן שוקלים את סיום העסקתו ובשימוע לשמוע את טענותיו ביחס לכך ולשקול אותם טרם קבלת החלטה בעניינו.

  זכאות לדמי חגים

  • לקראת השנה האזרחית החדשה נזכיר כי בעוד עובדים יהודים זכאים לתשלום דמי חגים לפי לוח החגים היהודי, עובדים שאינם יהודיים רשאים לבחור בין לוח החגים לפי דתם לבין לוח החגים היהודי, כפי שיודיעו למעסיקם מראש. תשלום דמי חגים ייעשה בהתאם לתנאי הזכאות של העובד.
  • עובד חודשי יקבל משכורת רגילה באותו חודש שבו חל החג, והיעדרותו לא תיגרע משכרו באותו חודש.
  • עובד יומי או שעתי יהיה זכאי לתשלום דמי חגים רק אם השלים לפחות 3 חודשי עבודה ואם לא נעדר יום לפני החג ויום לאחריו. אולם אם היעדרות העובד היא בהסמכת המעסיק או מכוח חוק, העובד יהיה זכאי לתשלום דמי חגים.
  • עובד לא יהודי שבחר כימי חג את חגי דתו, ומקום עבודתו סגור בחגים יהודיים, לא יקבל כפל תשלום בגין דמי חגים (הן על חגי דתו והן על החגים היהודיים). העובד יהיה זכאי לדמי חופשה שנתית עבור היעדרותו במהלך החגים היהודיים, וממכסת ימי החופשה השנתית שצבר ינוכו ימים אלה.

  יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה

  • ביום 11.12.22 התקיים יום ההוקרה השנתי לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה.
  • כידוע, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות קובע את עיקרון הייצוג ההולם של בעלי מוגבלות הן ביחס לקבלה לעבודה והן ביחס לפיטורים.
  • בנוסף, בתקנות העסקת נכי מלחמה נקבע כי, ככל שמועסקים בין 10 ל-20 עובדים, עובד אחד צריך להיות נכה מלחמה, וככל שמועסקים יותר מ-20 עובדים לפחות 5% מהעובדים צריכים להיות נכי מלחמה. כמו כן, בתקנות אלה נקבעו מגבלות על פיטורים של נכי מלחמה.

  תכליתו של חוזר זה להציג שינויים וחידושים בדין ואין בו משום עצה משפטית לאופן פעולה באירוע קונקרטי.

  .אנו נשמח לעמוד לרשותכם בכל הבהרה ו/או הרחבה נדרשת

  מחלקת דיני עבודה