צרו קשר

  עמית, פולק, מטלון ושות׳

  בית APM, ראול ולנברג 18, בניין D, קומה 6,
  רמת החייל, תל אביב
  6971915, ישראל

  דרך חברון 101, בית הנציב,
  כניסה ב', קומה 3, ירושלים

  צרו קשר

  טל׳: +972-3-5689000
  פקס: +972-3-5689001
  דוא״ל: apm@apm.law
  facebook linkedin

  מרכז מדיה / עדכונים משפטיים

  עדכונים בתחום דיני עבודה

  אוקטובר 31, 2022

  ביום שלישי 1.11.2022, יתקיימו הבחירות הכלליות לכנסת ה-25. לקראת יום הבחירות, ריכזנו עבורכם את זכויות העובדים וחובות המעסיקים במדריך שלהלן, בצירוף עדכוני פסיקה שהתקבלו לאחרונה בבית הדין לעבודה.

  • מדריך לקראת יום הבחירות לכנסת
  1. חוק-יסוד הכנסת קובע כי יום הבחירות הוא יום שבתון לכל העובדים, למעט מי שמספק שירותי תחבורה ושירותים ציבוריים ועובדים זרים הנמנים בענפי הסיעוד, הסעדה, בנין חקלאות ותעשיה.
  2. ועדת הבחירות המרכזית מפרסמת בסמוך למועד הבחירות את רשימת השירותים הציבוריים שיוסיפו לפעול כסדרם. בין שירותים אלו נמנים שירותי בריאות ובתי חולים, כוחות הבטחון, שירותי התחבורה, שירותי תקשורת, מסעדות ובתי קפה.
  3. לא ניתן לכפות על עובדים לעבוד ביום הבחירות, אלא אם הם נמנים על השירותים והענפים שמפורטים לעיל. כמו כן, לא ניתן למנוע מעובד את זכות הבחירה ויש לאפשר לכל עובד להגיע לקלפי לממש את זכותו.
  4. עובד שעבד אצל מעסיק לפחות 14 ימים רצופים סמוך ליום הבחירות, זכאי לתשלום שכרו הרגיל והמעסיק אינו רשאי לנכות יום חופשה ממכסת חופשתו. עובד שאינו עומד בתנאי האמור, זכאי שלא לעבוד ביום הבחירות, אולם לא יהיה זכאי לקבל שכר עבור יום זה.
  5. נבהיר כי החוק אינו עורך אבחנה בין עובד המשתכר על בסיס יומי/שעתי לעובד המשתכר על בסיס חודשי או כל בסיס אחר. ככל שמדובר בעובדי משמרות המשתכרים על בסיס שעתי, חישוב השכר בגין יום השבתון לא נקבע במפורש בחוק או בפסיקה ולכן אנו סבורים שדרך המלך לחישוב שכרם תהיה על פי ממוצע שכרם ב-12 החודשים שקדמו ליום הבחירות.
  6. חוק הבחירות לכנסת אינו מסדיר את סוגיית תשלום השכר לעובדים שהועסקו בפועל ביום הבחירות. עם זאת, בתי הדין לעבודה, קבעו כי עבודה ביום הבחירות, מזכה בתגמול מיוחד. הנוהג שהשתרש במשק הוא לשלם לעובדים שכר בשיעור של 200% לכל שעת עבודה רגילה או לזכותם ביום חופשה נוסף (בנוסף לתשלום שכר רגיל בגין עבודתם).
  • עדכוני פסיקה

  הוצאת עובד מקבוצת ווטסאפ משרדית מזכה בפיצוי

  1. בפסק דין שניתן לאחרונה בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע (סיון ברקאי נ' אופטיקה הלפרין בע"מ) קבע בית הדין כי הוצאתה של עובדת מקבוצת הוואטספ של המעסיק, בטרם התקיים שימוע מהווה פגם בהליך הפיטורים, שיש בו כדי לזכות את העובדת בפיצוי.
  2. בהתאם לכך, ובשים לב כי העובדת הייתה מועסקת כ-10 חודשים בית הדין לעבודה העמיד את הפיצוי בסך השווה למשכורת אחת בצירוף שווי תנאים נלווים.

  פיטורי עובדת שעבדה שלושה חודשים בלבד, זיכו אותה בפיצוי בסך 70,000 ש"ח

  1. בפסק דין שניתן לאחרונה בבית הדין האזורי לעבודה תל אביב (אורטל אהרוני נ' שמש חי אחזקות בע"מ) דנו בפיטוריה של עובדת בהיריון שהועסקה אצל המעסיק במשך כ-3 חודשים. לאור העובדה שהעובדת פוטרה מחמת היריונה (לאחר שהוכח שלא הייתה סיבה עניינית אחרת לפטרה) בניגוד להוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, בית הדין פסק לזכותה פיצוי ללא הוכחת נזק בסך של 15,000 ₪ ופיצוי נוסף השווה לשכר העבודה לו הייתה זכאית עד הלידה והתקופה המוגנת שלאחריה, בסך כולל של 50,000 ₪.
  2. בנוסף, בית הדין לעבודה קבע כי המעסיק שלא ערך לעובדת שימוע לפני הפיטורים יידרש לשלם לה גם פיצוי בסך של 5,000 ₪ בגין היעדר שימוע.

  אנו שבים וממליצים להיוועץ עמנו בהליכי פיטורים, לרבות במקרים מורכבים אשר עשויים להטיל חשיפות מיותרות על החברה, ובכלל זאת בתקופות מוגנות של עובדים ועובדות כגון היריון, מילואים, טיפולי פוריות וכיו"ב, אשר עשויים להטיל חובת מתן היתר לפיטורים.

   

  תכליתו של חוזר זה להציג שינויים וחידושים בדין ואין בו משום עצה משפטית לאופן פעולה באירוע קונקרטי.

  אנו נשמח לעמוד לרשותכם בכל הבהרה ו/או הרחבה נדרשת.