צרו קשר

  עמית, פולק, מטלון ושות׳

  בית APM, ראול ולנברג 18, בניין D, קומה 6,
  רמת החייל, תל אביב
  6971915, ישראל

  דרך חברון 101, בית הנציב,
  כניסה ב', קומה 3, ירושלים

  צרו קשר

  טל׳: +972-3-5689000
  פקס: +972-3-5689001
  דוא״ל: apm@apm.law
  facebook linkedin

  מרכז מדיה / עדכונים משפטיים

  עדכונים בתחום דיני עבודה

  ספטמבר 4, 2022

  אנו שמחים לשתף אתכם בעדכונים בתחום דיני העבודה, כמפורט להלן:

  א. צווי הרחבה

       ענף השמירה והאבטחה

  1. ביום 1.9.22 נכנס לתוקף צו הרחבה חדש בענף השמירה והאבטחה. צו ההרחבה מעדכן את גובה השכר המינימאלי בענף, גובה השי לחג ומגדיר את שעות המנוחה השבועית בענף, בהתאם למפורט:
  • עדכון שכר מינימאלי– השכר המינימאלי בענף יהיה גבוה בלפחות 10% משכר המינימום הקבוע לפי החוק. נכון למועד פרסום הצו, השכר המינימלי בענף השמירה והאבטחה עומד על סך של 32.03 ₪ ברוטו לשעה ו- 5,830 ₪ ברוטו לחודש. במקרים בהם נדרשת הכשרה מיוחדת, השכר יהיה מותאם לסוג ההכשרה.
  • עדכון גובה השי לחג– גובה השי לחג (בפסח ובראש השנה), יעודכן ויעמוד על סך 250 ₪ ברוטו.
  • מנוחה שבועית בענף– המנוחה השבועית לעובד תהא בתחום של 36 שעות, בין השעה 16:00 ביום שישי לשעה 04:00 בבוקר יום ראשון. כל שעת עבודה בתחום שעות המנוחה השבועית כאמור, תזכה את העובד בגמול עבודה במנוחה שבועית בהתאם לדין, ואיך בכך לגרוע מזכאות העובד ליום מנוחה חלופי ומתשלום גמול בעד עבודה בשעות נוספות כדין.
  1. ככל שאתם מקבלים שירותים מקבלן שירות בתחום השמירה והאבטחה, עליכם לוודא שקבלן השירות משלם לעובדי השמירה את השכר והתנאים המעודכנים בהתאם לצו ההרחבה החדש, ולוודא שהתמורה המשולמת לו כוללת בתוכה את מלוא העלויות בהן הוא נדרש לשאת, בתוספת רווח.

     צו הרחבה בשירות המוקד והסיור

  1. ביום 29.8.22 פורסם צו הרחבה במוקד השירות והסיור. הצו ייכנס לתוקף ביום 1.1.23 ויחול על עובדים בחברות המספקות שירותי מוקד וסיור. צו ההרחבה בשירות המוקד והסיור יחול על עובדים בתפקידי מוקדן במוקד מבצעי, סייר; לרבות אחראי משמרת מוקד מבצעי ואחראי משמרת סיור, מנהל סיור ומנהל איזור. צו זה לא יחול על מנהל מבצעים, מתקין, טכנאי, איש מכירות ושיווק, נציג שירות, איש מחשוב, עובד מנהלה והנהלה.
  2. צו ההרחבה בשירות המוקד והסיור קובע הוראות מיטיבות ביחס לקבוצת העובדים עליו הוא חל, בין היתר, בסוגיות הבאות: שכר מינימום, עבודה בשעות נוספות, שי לחג וביטוח פנסיוני ופיצוי פיטורים.

  3. למען הסר ספק, הצו לא יחול על עובדים שמספקים שירותי אבטחה ושמירה מטעם קבלן שירותים בתחום זה, ועל עובדים אלה ימשיכו לחול הוראות  צו ההרחבה בענף השמירה והאבטחה (אליו התייחסנו לעיל) והוראות דין נוספות.  

  ב. עדכוני פסיקה- שלילת פיצוי פיטורים

  1. רחל חיימוב נ' שופרסל בע"מ–  עובדת שעבדה כקופאית בסניף של שופרסל במשך כ-10 שנים, פוטרה לאחר שנחשדה בגניבת מוצרים, כאשר המעסיקה שלה שללה תשלום הודעה מוקדמת, תשלום השלמת פיצוי פיטורים ומנעה שחרור של כספי הפיצויים שהיו צבורים לזכותה בקופות הפנסיה. בית הדין לעבודה קבע כי מידת ההוכחה הדרושה להוכחת מעשה פלילי בתביעה בין עובד לבין מעסיק היא ברף גבוה יותר מהרף הנדרש בתביעה "רגילה". במקרה זה, המעסיקה הרימה את הנטל הנדרש להוכחת הטענה עת הוכח כי העובדת הייתה מעורבת במעשה הכולל העברה חלקית של מוצרים בקופות וביצוע הפרות משמעת נוספות.

   בית הדין לעבודה חזר על ההלכה כי שלילת פיצוי פיטורים ותמורת הודעה מוקדמת נעשית במשורה, שכן הפיטורים כשלעצמם הם עונש וכל מקרה ייבחן לגופו.

   לפיכך הוחלט לשלול מהעובדת רק מחצית מהשלמת פיצוי הפיטורים (כלומר לשחרר לעובדת את כל הפיצויים הצבורים בקופת הפנסיה וכן לבצע השלמה חלקית מהתוספת שמגיעה לה בגין פיצוי פיטורים) אולם הוחלט שלא לשלול ממנה תמורת הודעה מוקדמת, לאור נסיבותיה האישיות. מנגד, לאור העובדה כי נפלו פגמים בהליך השימוע, נפסק לטובת העובדת סך של 10,000 ₪ כפיצוי בגין פגמים אלה.

  2. פרנק מנחם כהן נ' דלישס מרכולים בע"מ – עובד שהועסק אצל מעסיק כשנתיים בתפקיד מנהל סניף, פוטר לאחר שתועד גונב מוצרים מהסניף. המנהלים שתפסו אותו "על חם" לקחו אותו לעורך דין מטעמם והחתימו אותו במקום על הצהרה בה הוא מודה כי הוא גנב מוצרים בשווי עשרות אלפי ₪ ולכן הוא מוותר על כל סכום שמגיע לו מהמעסיק (לרבות הודעה מוקדמת ופיצוי פיטורים") ומתחייב להחזיר סך של 30,000 ₪. לאחר מספר ימים, העובד שלח מכתב מעורך דין בו טען כי כתב הויתור עליו הוחתם אינו חוקי ודרש את תשלומי גמר החשבון המגיעים לכל עובד שפוטר מעבודתו.

   במקרה זה ובשונה מפסק דין שופרסל שלעיל, למרות שהיקף הגניבות מצד העובד לא היה ברור, ונפלו פגמים רבים בהליך השימוע של העובד (לא הוצגו בפניו מלוא הראיות עליהן ביסס המעסיק את טענותיו בדבר ביצוע הגניבות ולא ניתנה לו שהות מספקת להתכונן להליך השימוע, ובכלל זה להיוועץ עם עורך דין) בית הדין לעבודה פסק כי מדובר בהפרת אמון המצדיקה שלילה מלאה של פיצוי הפיטורים והודעה מוקדמת. אולם, לטובת העובד נפסק פיצוי בסך של 11,000 ₪, לנוכח הפגמים שנפלו בהליך.

  תכליתו של חוזר זה להציג שינויים וחידושים בדין ואין בו משום עצה משפטית לאופן פעולה באירוע קונקרטי.

  אנו נשמח לעמוד לרשותכם בכל הבהרה ו/או הרחבה נדרשת.