צרו קשר

  עמית, פולק, מטלון ושות׳

  בית APM, ראול ולנברג 18, בניין D, קומה 6,
  רמת החייל, תל אביב
  6971915, ישראל

  דרך חברון 101, בית הנציב,
  כניסה ב', קומה 3, ירושלים

  צרו קשר

  טל׳: +972-3-5689000
  פקס: +972-3-5689001
  דוא״ל: apm@apm.law
  facebook linkedin

  מרכז מדיה / עדכונים משפטיים

  עדכונים בתחום דיני עבודה

  יולי 25, 2022

  אנו שמחים לשתף אתכם בעדכונים בתחום דיני העבודה, כמפורט להלן:

  חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט 2019:

  • ביום 12.7.22 נכנס לתוקף חוק המידע הפלילי אשר החליף את החוק הקודם שעסק במרשם הפלילי (חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשנ"ט- 1981) והחמיר את האיסור לדרוש מעובד מידע לגבי עברו הפלילי.
  • עד כניסתו לתוקף של חוק המידע הפלילי, חל איסור לדרוש מעובד/מועמד לעבודה מידע לגבי עבר פלילי (למעט חריגים ספציפיים שצוינו בחוק). בעבר ניתנה פסיקה לפיה ניתן לבקש מידע פלילי הנוגע להרשעות וחקירות תלויות ועומדות, אם הדרישה רלבנטית וממוקדת ומבוססת על תכלית ראויה ומידתית (כדוגמת הרשעה של סמנכ"ל כספים בעבירות שוחד והלבנת הון).
  • כיום, חוק המידע הפלילי קובע באופן גורף כי מידע פלילי (מידע שנכלל במרשם הפלילי ו/או המשטרתי) הוא חסוי ויימסר רק למי שזכאי לכך מכוח החוק (גופי מדינה ולא גופים פרטיים). כל גורם שאינו מנוי בחוק לא רשאי לדרוש או לקבל בשום מקרה, כל מידע פלילי, תעודת יושר וכיו"ב. איסור זה משתרע גם על מסירת תשובה בשאלון, תצהיר או הצהרה.
  • בנוסף, חוק המידע הפלילי קובע במפורש שגם אם המידע הפלילי הגיע למי שלא רשאי לקבלו בכל דרך אחרת (כלומר, אפילו שיטוט וחיפוש בגוגל) אסור למעסיק לקחת את המידע כשיקול במסגרת קבלת החלטה בעניינו של העובד/המועמד לעבודה.
  • על מי שמפר את החוק או דורש מידע פלילי גם אם כלל לא עשה שימוש במידע זה, יוטלו סנקציות פליליות.
  • האמור לעיל לא חל על עבודה עם חסרי ישע, כאשר עדיין חלה חובה לקבל אישור משטרה, כתנאי להעסקת עובד.

  עדכוני פסיקה

  • פיצוי עקב הפרת אמון ושלילה חלקית של פיצוי פיטוריםלאחרונה דן בית הדין הארצי לעבודה בערעור על פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע (להלן: "בית הדין האזורי") אשר עסק בהפרת חובות אמונים מצד עובד, תוך כדי עבודתו (ע"ע 21733-02-22 ג'ג'או בימרו- קבוצת סעד ואח'). המעסיקות, קיבוץ ואגודות בשליטתו של התובעות, עוסקות, בין היתר, בתחום גידול ושיווק טף. העובד היה מנהל גידול הטף, ובמסגרת תפקידו עסק בפיתוח המוצר ושיווקו. לפי ממצאי פסק הדין, תוך כדי עבודתו, חבר העובד יחד עם גורמים נוספים להקמת שותפות למטרת "ייצור ושיווק מוצרי מזון מוגנים מבוססי קמח טף" ואף ביצע פעולות ממשיות לקידום פעילות השותפות המתוכננת שהיה בהן כדי להגדיל את היקף הסיכון של מעסיקותיו. בית הדין האזורי קבע כי העובד הסתיר במכוון את האמת ממעסיקותיו תוך כדי הפרת חובות אמון בתכנון מראש ותוך שימוש במידע שעמד לרשותו במסגרת עבודתו אצל המעסיקות. כמו כן, נקבע כי העובד נטל טף למכירה ללא רשות, ללא תשלום תמורה ואף ללא העברת הכנסות העובד ממכירת הטף. בית הדין האזורי פסק לטובת המעסיקות פיצוי בסך של 60,000 ₪ בגין הפרת הסכם העבודה וחובות האמון המוטלות על העובד, בחוסר תום לב, תוך שימוש במידע עסקי בר הגנה של המעסיקות וכן חייב את העובד בנזק הממוני שנגרם כתוצאה מנטילת הטף ללא רשות ומכירתו בסך של כ- 8,000 ₪. במסגרת פסק הדין נדונה גם תביעה שכנגד שהוגשה על ידי העובד במספר טענות, ובין היתר, טענה לפיטורים שלא כדין בהיעדר שימוע ושלילת פיצוי פיטורים והודעה מוקדמת. בית הדין קבע שיש חובה לקיים שימוע בכל מקרה, אך לאור נסיבות המקרה העמיד את הפיצוי בגין אי עריכת שימוע על רף נמוך בסך של 10,000 ₪. עוד קבע בית הדין האזורי כי הגם שמעשי העובד חמורים, אין מקום לשלילה מוחלטת של פיצוי הפיטורים והחליט להותיר בידו את הפיצויים שהופקדו עבורו לקופת הפנסיה (בשיעור של 72%) מבלי לחייב את המעסיקות לבצע השלמת פיצויים (כלומר בית הדין שלל מהעובד 28% מהפיצויים). בנוסף דחה בית הדין האזורי את תביעתו של העובד לחלף הודעה מוקדמת, שכן בנסיבות העניין לא היה מקום להמשיך להעסיק את העובד. העובד הגיש ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי. בית הדין הארצי לא התערב בקביעות העובדתיות של בית הדין האזורי ודחה את הערעור, למעט הפחתת סכום הפיצוי בגין הפרת חובות האמון לסך של 30,000 ₪ (במקום 60,000 ₪), וזאת לאור נסיבות אישיות הקשורות לעובד.

  • טיפולי פוריות– בית הדין האזורי לעבודה תל אביב דן בתביעה לסעד בגין פיטורים שלא כדין כתוצאה מהיעדרויות עקב טיפולי פוריות (סע"ש 16830-05-20 אלכסנדר קיריצ'נקו- ניצן פרידברג בע"מ). בית הדין דחה את טענתו של העובד שכן במקרה הנדון, העובד לא עבר את הטיפולים בעצמו אלא רק אשתו, וההגנה מפני פיטורים עקב טיפולי פוריות חלה רק על מי שעובר טיפולים באופן ישיר ולא על בן/בת הזוג. כמו כן, בית הדין ציין כי  חובה על עובד שנעדר עקב טיפולי פוריות למסור לידי המעסיק אישור רפואי, העומד בדרישות החוק, בדבר הטיפולים וההיעדרות ולתת הודעה מראש, שכן גם המעסיק נדרש לתכנן את צעדיו ולצמצם את הפגיעה הצפויה במקום העבודה.

  תכליתו של חוזר זה להציג שינויים וחידושים בדין ואין בו משום עצה משפטית לאופן פעולה באירוע קונקרטי.

  אנו נשמח לעמוד לרשותכם בכל הבהרה ו/או הרחבה נדרשת.

  מחל'קת דיני עבודה