צרו קשר

  עמית, פולק, מטלון ושות׳

  בית APM, ראול ולנברג 18, בניין D, קומה 6,
  רמת החייל, תל אביב
  6971915, ישראל

  דרך חברון 101, בית הנציב,
  כניסה ב', קומה 3, ירושלים

  צרו קשר

  טל׳: +972-3-5689000
  פקס: +972-3-5689001
  דוא״ל: apm@apm.law
  facebook linkedin

  מרכז מדיה / עדכונים משפטיים

  עדכונים בתחום דיני עבודה

  יוני 2, 2022

  אנו שמחים לשתף אתכם בעדכונים בתחום דיני העבודה, כמפורט להלן:

  זכויות עובדים בחג שבועות

  • ערב חג שבועות תשפ"ב (2022) יחול ביום שבת 04.06.2022. ביום שבת אין להעסיק עובדים יהודים, אלא אם המעסיק קיבל היתר מיוחד לכך מראש ממשרד העבודה והרווחה, או אם המעסיק משויך לענף בו קיים היתר העסקה כללי.
  • חג השבועות חל השנה ביום ראשון 05.06.2022. ההיעדרות מהעבודה בחג שחל ביום ראשון תזכה את העובד בדמי חגים. עובד במשכורת חודשית יקבל את משכורתו ללא שינוי ואילו עובד שעתי, שנעדר מהעבודה יהיה זכאי לתשלום דמי חגים בכפוף לעמידה במספר תנאים מצטברים: (א) העובד השלים לפחות 3 חודשי עבודה אצל המעסיק; (ב) העובד היה אמור לעבוד ביום החג; (ג) העובד עבד ביום שלפני החג ויום לאחריו, אלא אם נעדר באחד מימים אלה בהסכמת המעסיק או בהתאם לדין, ובמקרה זה לא תישלל זכאותו (חג השבועות חל לאחר יום המנוחה השבועי, ולכן ההיעדרות במקרה זה נובעת מכוח החוק ולא תישלל זכאות העובד לדמי חגים).

  הצעת חוק הגנת השכר (תיקון – פנקס שכר, תלוש שכר וגיליון אלקטרוני), התשפ"ב–2021

  • בשנת 2008 נחקק תיקון מספר 24 לחוק הגנת השכר, אשר קבע מהם הפרטים שחובה לכלול בכל תלוש שכר.
  • ביום 22.5.22 אישרה ועדת שרים לחקיקה הצעת חוק פרטית לתיקון נוסף, שמטרתו להקל על עובדים לקרוא ולהבין את תלוש השכר. בהתאם להצעת החוק מבוקש לקבוע מבנה, נוסח ומראה אחיד לתלוש השכר וכן מוצע כי בנוסף לתלוש השכר יקבל העובד גיליון אלקטרוני שיכלול את נתוני התלוש ופנקס השכר באופן אלקטרוני. יובהר כי הצעת החוק כפופה להמשך הליך חקיקה וטרם אושרה כחוק.

   

  תכליתו של חוזר זה להציג שינויים וחידושים בדין ואין בו משום עצה משפטית לאופן פעולה באירוע קונקרטי.

  אנו נשמח לעמוד לרשותכם בכל הבהרה ו/או הרחבה נדרשת.