צרו קשר

  עמית, פולק, מטלון ושות׳

  בית APM, ראול ולנברג 18, בניין D, קומה 6,
  רמת החייל, תל אביב
  6971915, ישראל

  דרך חברון 101, בית הנציב,
  כניסה ב', קומה 3, ירושלים

  צרו קשר

  טל׳: +972-3-5689000
  פקס: +972-3-5689001
  דוא״ל: apm@apm.law
  facebook linkedin

  מרכז מדיה / עדכונים משפטיים

  עדכונים בתחום דיני עבודה

  אפריל 24, 2023

  ביום 25.04.2023 יחול יום הזיכרון להנצחת זכרם של חללי מערכות ישראל וביום 26.04.2023 יחול יום העצמאות, המוגדר כיום שבתון. בהתאם, מצאנו לנכון להביא בפניכם פירוט של זכויות העובדים וכיצד על מעסיקים להיערך לקראת מועדים אלו.

  היעדרות עובד ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה

  1. על פי חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל התשכ"ג-1963, עובדים שהנם הורים, סבים, בני זוג, ילדים, אחים ואחיות של חללי מערכות ישראל, רשאים להיעדר מעבודתם ביום הזיכרון. היעדרות זו לא תנוכה משכרם והם יהיו זכאים לתשלום מלא כאילו עבדו ביום זה.
  2. לתשומת ליבכם, עובדים אחרים שאינם נמנים על המעגל הראשון של הקרבה כמפורט מעלה, רשאים להיעדר על חשבון מכסת ימי חופשה שנתית שנצברה להם, וזאת אם הם הודיעו על כך לפחות 30 ימים מראש.

  אורכו של יום העבודה ביום הזיכרון (ערב יום העצמאות)

  1. במקום עבודה שבו עובדים 5 ימים בשבוע, יום העבודה בערב החג לא יעלה על 8 שעות בתשלום של 9 שעות. במקום עבודה בו עובדים 6 ימים בשבוע, יום העבודה בערב חג לא יעלה על 7 שעות.
  2. אם יש במקום העבודה, מנהג מיטיב אחר בהתאם להסכם עבודה, הסכם קיבוצי או כל דין אחר, יש לנהוג לפיו.

  יום העצמאות – יום שבתון

  1. חוק יום העצמאות קובע כי יום העצמאות הוא יום שבתון. בגין יום העצמאות העובד זכאי לתשלום דמי חגים. אולם, עובד שעתי זכאי לתשלום דמי חג בגין יום העצמאות, רק בתנאי שעבד לפחות שלושה חודשים ולא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג (יום לפני ויום אחרי החג).
  2. לתשומת ליבכם, המחוקק לא הגדיר בחוק מהו טווח השעות של יום העצמאות, אולם על פי הנחיות וחוות דעת משרד הכלכלה והתעשייה, יום העצמאות לעניין חוקי העבודה יחול בזמנים בהם חל יום העצמאות, קרי מפתיחתו הרשמית בשעה 20:00 בערב ועד לסיומו בשעה 20:00 בערב למחרת.
  3. בפסיקה נקבע כי עובד שעבד ביום העצמאות מתוך כורח (קרי לא מבחירה אישית) זכאי לתשלום בעבור אותו יום כיום עבודה בתשלום בצירוף הגמול בגין עבודה בחג (כלומר תוספת של 150% לשכרו) ולכן יהיה זכאי לשכר בשיעור של 250%.
  4. על אף האמור לעיל, בהתאם להנחיות משרד הכלכלה, עובד שעבד ביום העצמאות ומקום עבודתו כלול ברשימת מקומות העבודה אשר נקבעו כמקומות שיש להפעילם ביום העצמאות זכאי לתשלום של 150% עבור שעות עבודתו ביום העצמאות וכן למנוחת פיצוי, או לחלופין תשלום בסך 200% משכרו בלבד ללא מנוחת פיצוי.

  זכויות תעסוקתיות של נכי צה"ל בישראל

  1. כידוע, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות קובע את עיקרון הייצוג ההולם של בעלי מוגבלות הן ביחס לקבלה לעבודה והן ביחס לפיטורים.
  2. בנוסף, קיימות הגנות נוספות מכוח תקנות העסקת נכי מלחמה, לרבות הגבלות על פיטורים ואנו ממליצים להיוועץ עמנו במקרים הרלוונטיים.
  3. בנוסף, בתקנות העסקת נכי מלחמה נקבע כי, ככל שמועסקים בין 10 ל-20 עובדים, עובד אחד צריך להיות נכה מלחמה, וככל שמועסקים יותר מ-20 עובדים לפחות 5% מהעובדים צריכים להיות נכי מלחמה. כמו כן, בתקנות אלה נקבעו מגבלות על פיטורים של נכי מלחמה.

  תכליתו של חוזר זה להציג שינויים וחידושים בדין ואין בו משום עצה משפטית לאופן פעולה באירוע קונקרטי.

  אנו נשמח לעמוד לרשותכם בכל הבהרה ו/או הרחבה נדרשת.

  מחלקת דיני עבודה.