צרו קשר

  עמית, פולק, מטלון ושות׳

  בית APM, ראול ולנברג 18, בניין D, קומה 6,
  רמת החייל, תל אביב
  6971915, ישראל

  דרך חברון 101, בית הנציב,
  כניסה ב', קומה 3, ירושלים

  צרו קשר

  טל׳: +972-3-5689000
  פקס: +972-3-5689001
  דוא״ל: apm@apm.law
  facebook linkedin

  מרכז מדיה / עדכונים משפטיים

  מקבץ עדכונים בדיני עבודה לחגי תשרי

  ספטמבר 22, 2022

  תקופת החגים, שחלה השנה החל מחודש ספטמבר, מעלה שאלות רבות הנוגעות לחובותיהם של מעסיקים במקומות העבודה. אנו שמחים לשתף אתכם במדריך המלא לזכויות עובדים ומעסיקים לחגים המתקרבים, כמפורט להלן:

  ימי חג המזכים בתשלום

  1. ראש השנה (חג ראשון ושני), יום כיפור, וסוכות (חג ראשון ושני) נמנים על ימי חג שמזכים בתשלום דמי חגים עבור עובדים יהודים. עובדים שאינם יהודים יכולים לבחור להיות זכאים לימי החגים בחגי עדתם או במועדי ישראל. חשוב לציין כי גם אם נבחרו חגי דתם, אם מקום העבודה סגור במועדי ישראל, הם לא יהיו זכאים לכפל תשלום, כך שינוכו להם ימי חופשה שנתית מן המכסה הצבורה.
  2. עובד חודשי זכאי לתשלום משכורתו החודשית המלאה, גם אם היה בחופשה במהלך ימי החג המצוינים לעיל.
  3. עובד שעתי זכאי לתשלום עבור ימי חג בתנאי שעבד שלושה חודשים במקום העבודה ובכפוף לכך שלא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג (יום לפני החג ויום אחריו), אלא בהסכמת המעסיק. למרות זאת, חשוב לציין שהעובד לא יהיה זכאי לתשלום יום חג שחל בימים שאינם ימי עבודתו.
  4. בדומה לכך, גם עובד קבלן יהיה זכאי לתשלום דמי חגים, אם הועסק שלושה חודשים מלאים ורצופים אצל קבלן כוח האדם ולא נעדר בסמוך ליום החג, וזאת ללא קשר לפרק הזמן שבו הוצב אצל מזמין העבודה, במועד שבו יחול החג.

  עבודה בערב החג

  1. ערב חג נחשב ליום עבודה רגיל, ולכן המעסיק יכול לחייב את העובד לעבוד ביום זה, אלא אם קיים נוהג אחר מחייב במקום העבודה.
  2. במקום עבודה שעובדים בו 6 ימים בשבוע ויום עבודה רגיל לא עולה על 8 שעות, יום עבודה בערב החג לא יעלה על 7 שעות. במקום עבודה שעובדים בו 5 ימים בשבוע, יום העבודה בערב החג יארך עד 8 שעות (כאשר המעסיק רשאי לבחור בין יום עבודה של 7 שעות בתשלום של 8 שעות לבין יום עבודה של 8 שעות בתשלום של 9 שעות).
  3. לפי חוק חופשה שנתית התשי"א-1951, עובד רשאי לקחת יום אחד מתוך ימי החופשה השנתית שנצברו לזכותו, במועדים המנויים בחוק חופשה שנתית. בין מועדים אלו, ניתן למצוא חלק מערבי חג. על מנת שהעובד יוכל ליהנות מכך, יהיה עליו להודיע למעסיקו לפחות 30 ימים מראש, ודין היעדרות זו כדין חופשה שנתית בתשלום.

  חופשה מרוכזת בחול המועד ובחג

  1. ניתן להוציא עובדים לחופשה מרוכזת בחול המועד, ולקבוע כי מקום העבודה ייסגר. עם זאת, ככל שהחופשה עולה על 7 ימים, יש למסור לעובדים הודעה של 14 ימים מראש.
  2. כמו כן, יש לוודא שלרשות העובד עומדת יתרה מספקת של ימי חופשה לניצול, שכן לא ניתן להכניס עובד ליתרה שלילית של ימי חופשה, אלא במקרים חריגים ובכפוף להסכמת העובד.
  3. ימי החג לא יבואו במניין ימי החופשה השנתית ולא ינוכו ממכסת ימי החופשה השנתית של העובד.

  עבודה בחול המועד

  1. ימי העבודה בחול המועד הם ימי עבודה רגילים, אלא אם נקבע אחרת בצו הרחבה או בהסכם קיבוצי שחלים על מקום העבודה.
  2. כאשר עובד נעדר מן העבודה יום שלם לרגל חופשה, רואים היעדרות זו כיום חופשה מלא. בהתאם לכך, אין כל מניעה לנכות יום חופשה מלא לעובד שיצא לחופשה במהלך ערב חג או בחול המועד, גם אם מונהג במקום העבודה יום עבודה מקוצר.

  בהזדמנות זו נאחל לכם ולבני משפחותיכם, חג שמח!

  תכליתו של חוזר זה להציג שינויים וחידושים בדין ואין בו משום עצה משפטית לאופן פעולה באירוע קונקרטי.

  אנו נשמח לעמוד לרשותכם בכל הבהרה ו/או הרחבה נדרשת.