צרו קשר

  עמית, פולק, מטלון ושות׳

  בית APM, ראול ולנברג 18, בניין D, קומה 6,
  רמת החייל, תל אביב
  6971915, ישראל

  דרך חברון 101, בית הנציב,
  כניסה ב', קומה 3, ירושלים

  צרו קשר

  טל׳: +972-3-5689000
  פקס: +972-3-5689001
  דוא״ל: apm@apm.law
  facebook linkedin

  מרכז מדיה / עדכונים משפטיים

  חודש הגאווה – עדכונים בדיני עבודה

  יוני 8, 2023

  החודש מציינים את חודש הגאווה, הכולל את אירועי הגאווה למען מאבק הלהט"ב לקבלה חברתית בקרב הציבור ולקבלת זכויות חוקיות, שוויון ומניעת גילויי הומופוביה.

  לרגל חודש הגאווה, אנו שמחים לצרף לכם עדכון קצר העוסק בזכויות הקהילה הגאה בעולם התעסוקה וכן עדכוני פסיקה נוספים.

  א. חקיקה

  1. חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, קובע כי אסור להפלות עובדים מחמת נטייתם המינית בין היתר בקבלה לעבודה, תנאי העסקה וקידום בעבודה או בפרישה מעבודה.
  2. סעיף 2 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה לא אוסר במפורש על אפליית עובד מחמת זהות מגדרית. עם זאת, בית הדין הארצי לעבודה הביע את עמדתו במסגרת פסק דין שעסק בפיטוריה של טרנסג'נדרית, כי איסור אפליה מחמת מין ונטייה מינית על פי סעיף 2 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, כולל גם איסור אפליה מחמת זהות מגדרית.
  3. חוק שוויון הזדמנויות בעבודה תקף במקומות עבודה שמעסיקים מעל שישה עובדים, אולם אפליה בעבודה על רקע זהות מגדרית אסורה בכל המקומות, גם מכוח חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו.
  4. חוק שוויון הזדמנויות בעבודה מקים עילת תביעה לעובד נגד המעסיק אשר ביצע אפליה. לפי החוק, הנטל להוכיח כי המעסיק לא הפלה את העובד רובץ על המעסיק, כל עוד הוכיח העובד כי לא התנהגותו ולא מעשיו הובילו לפיטוריו.
  5. בתי הדין לעבודה עשויים לפסוק פיצויים לעובד שהופלה או למועמד שלא התקבל מחמת נטייתו המינית, בסכום של עד 50,000 שקלים גם ללא הוכחת נזק. במקרים מסוימים ניתן אף להוציא צו מניעה או צו עשה כדי להשיב את העובד לעבודה.

  ב. פסיקה

  ניתוח להתאמה מגדרית מזכה בדמי מחלה

  1. בית הדין האזורי לעבודה פסק כי ניתוח להתאמה מגדרית מזכה עובדת טרנסג'נדרית בתשלום דמי מחלה. בית הדין לעבודה קבע כי יש להתייחס לניתוח מסוג זה כאל צורך רפואי ולא ניתוח קוסמטי, אשר קיים ספק האם הוא מזכה בדמי מחלה. בית הדין לעבודה סבר כי יש לבחור בפרשנות שמקדמת את שוויון ההזדמנויות בעבודה ביחס לעובדים טרנסים. נזכיר כי כיום לכל עובד יש זכות מלאה למסור למעסיק תעודת מחלה ללא ציון אבחון המחלה, ולקבל דמי מחלה על יסוד התעודה.

  סע"ש (אזורי- תל אביב) 33911-12-18 ליאור אביגייל זקילו פלינט – גן חמד בע"מ.

  פיצוי חריג המשקף סכום של 10 משכורות לעובד שפוטר שלא כדין

  1. לאחרונה בית הדין האזורי לעבודה תל אביב דן בתביעה של עובד שפוטר בסמוך לגיל פרישה (התובע היה בן 65) ולאחר שעבד אצל המעסיק תקופה של כ-39 שנים. התביעה כללה מספר רכיבים, וביניהם פיצוי בגין פיטורים שלא כדין. החברה נימקה את זימונו של העובד לשימוע בנימוק של "צעדי התייעלות", אך לא היה כל הסבר מהם צעדי ההתייעלות הצפויים.
  2. המעסיק טען, כי בזמן עריכת השימוע נודע לו שהעובד חתר תחת פעילותו והפר את תניית אי התחרות עליה היה חתום ולכן החליט לפטר אותו. עם זאת, במכתב ההחלטה שנמסר לעובד מספר ימים לאחר השימוע צוין באופן לקוני כי העובד פוטר עקב צעדי התייעלות. בית הדין לעבודה ביקר בחריפות את התהנהלות המעסיק וקבע שלא ניתנה לעובד הזדמנות אמיתית לעלות את טענותיו ביחס לסיבות בגינן שקל המעסיק את סיום עבודתו.
  3. בית הדין לעבודה קבע שהפגם שנפל בהליך הוא חמור מאוד, ובשים לב לתקופת עבודתו וגילו של התובע הוא פסק לטובת התובע את הפיצוי שנתבע בגין רכיב זה המשקף 10 משכורות (למעלה מ-100,000 ₪) ואף קבע שבנסיבות אלה מדובר בפיצוי נמוך.

  סע"ש (אזורי- תל אביב) 62655-02-20 יהודה מאיו נ' מרטנס הופמן יועצים לניהול בע"מ.

  פיצוי כספי לעובדת בגין הפרה של החוק למניעת עישון במקום העבודה

  1. בית הדין האזורי לעבודה דן לאחרונה בתביעה של עובדת לפיצוי בגין עישון במקום העבודה, פיצוי בגין פיטורים שלא כדין וזכויות סוציאליות נוספות. כפי שעולה מפסק הדין, עובדי החברה עישנו במשרדה של התובעת (לאחר שעות העבודה של התובעת) והשאירו בו בדלים ואפר. התובעת התלוננה על כך בזמן אמת, אך העובדים המשיכו לעשן במשרדה של התובעת ובמשרדים נוספים. כמו כן, החברה לא הציבה שלטים שאוסרים על עישון במקום העבודה.
  2. נקבע בפסק הדין שהחברה הפרה את חובתה החוקית לפי החוק למניעת עישון- לא פעלה להצבת שילוט מתאים, לא פיקחה ולא נקטה אמצעים סבירים למנוע עישון במקום העבודה וחשפה את התובעת לנזקים בריאותיים. הפרות אלו עלו גם כדי הפרת החובה החוזית להבטיח לתובעת סביבת עבודה בטוחה והפרת חובת ההגינות ובהתאם לכך נפסק לזכותה של התובעת פיצוי בסך של 35,000 ₪.

  סע"ש (אזורי- נצרת) 70406-11-20 רחלי ברששת נ' יוסף סגלוביץ בע"מ.

  תכליתו של חוזר זה להציג שינויים וחידושים בדין ואין בו משום עצה משפטית לאופן פעולה באירוע קונקרטי. אנו נשמח לעמוד לרשותכם בכל הבהרה ו/או הרחבה נדרשת.

  מחלקת דיני עבודה.