צרו קשר

  עמית, פולק, מטלון ושות׳

  בית APM, ראול ולנברג 18, בניין D, קומה 6,
  רמת החייל, תל אביב
  6971915, ישראל

  דרך חברון 101, בית הנציב,
  כניסה ב', קומה 3, ירושלים

  צרו קשר

  טל׳: +972-3-5689000
  פקס: +972-3-5689001
  דוא״ל: apm@apm.law
  facebook linkedin

  מרכז מדיה / עדכונים משפטיים

  חבילת סיוע מטעם הרשות לחדשנות לחברות הזנק טכנולוגיות

  נובמבר 1, 2023

  הקמת ערוץ מענקים חדש ומהיר

  1. לאחרונה הכריזה רשות החדשנות על הקמת ערוץ מענקים מהיר, במסלול קרן המו"פ, בהיקף ראשוני של כ- 400 מיליון ₪ להשקעה בכ-100 חברות הזנק ישראליות מבוססות טכנולוגיה ותזרים מזומנים קצר -Runway של עד 6 חודשים, המתמודדות עם קשיים בגיוס הון בעת הלחימה. הרשות התחייבה כי הבדיקה תהא מהירה וכי התשובות תינתנה בתוך ארבעה שבועות ממועד הגשת בקשה מלאה.
  • התוכנית תפעל מתחילת נובמבר 2023 ועד סוף פברואר 2024, מועדי הגשה יפתחו בכל שבועיים, כשהראשון נקבע ל –  11.23 והאחרון ל – 1.2.2024.
  • התוכנית תאפשר תמיכה כספית של עד 50% מתקציב מבוקש של עד 7.5 מיליון ₪, בהגשת תכנית מו"פ לתקופה של עד 9 חודשים (התקופה יכולה להתחיל לכל המוקדם מהחודש בו מוגשת הבקשה).
  • החברות שתקבלנה את המענק תהינה זכיות למקדמה של עד 50% מהמענק שיאושר על ידי הוועדה.
  • הקריטריונים המרכזיים אשר יילקחו בחשבון בהערכת הבקשה הם:

   • בדיקה טכנולוגית: (א) החדשנות הטכנולוגית והפונקציונאלית של המוצר, (ב) היתרון התחרותי וחוזק הקניין הרוחני, (ג) פוטנציאל הצמיחה של החברה, (ד) הנכסים המשמעותיים של החברה (טכנולוגיה, מוצרים חדשניים, לקראת/מהלך שלב תחילת המכירות, צוותים מגובשים, לקוחות) ו- (ה) התשואה למשק הישראלי.
   • בדיקה פיננסית: (א) Runway של עד 6 חודשים ותרומת המענק להארכתו.

  החישוב של חודשי שרידות החברה יתבסס על חישוב סך המקורות הזמינים שיש לחברה ומקורות וודאיים שהחברה עתידה לקבל (למשל הסכם השקעה שנחתם, מסגרת אשראי, הזמנה חתומה וכו'), וחלוקת הסכום המתקבל בקצב ההוצאות החודשי של החברה Burn Rate)), ו- (ב) זמינות הון נמוכה אצל המשקיעים הקיימים (קושי לגייס משקיעים חדשים וחוסר יכולת לבסס סבב/גישור על ידי המשקיעים הקיימים).

  • במסגרת הבקשה יהיה על החברה להגיש שורה של מסמכים חשבונאיים, ביניהם מאזן בוחן לתקופה שבין ינואר 2023 ועד לתום החודש שקדם לתאריך הגשת הבקשה ומאזן בוחן לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו בתאריך הגשת הבקשה.
  • למידע נוסף על ערוץ המענקים המהיר לחצו כאן:

  https://innovationisrael.org.il/route/fasttrack/#about_route

  כניסתם לתוקף של שורת הקלות וצעדים תומכים לתקופה של 90 ימים

  1. ביום 19 באוקטובר, 2023 אישרה הרשות, בתוקף מידי ולתקופה של 90 יום, שורה של הקלות וצעדים תומכים לחברות הייטק כדי לסייע להן להתמודד עם הקשיים שעולים מאז פרצה המלחמה. בין ההקלות אשר אושרו בנהלי מסלולי ההטבה 200-01 ו-200-02:
  • הרחבת מועד הגשת תיקונים והבהרות לבקשות חדשות שהוגשו מעבר לחלון הסטנדרטי של 48 שעות.
  • דחיית מועד להצגת מימון משלים לתקופה נוספת של עד 3 חודשים, מעבר לתקופה הראשונית של 60 ימים.
  • הארכת מועד הגשת דוחות תקופתיים וסופיים בשלושה חודשים נוספים.
  • הרחבת המסלול הירוק, כך שחברות יוכלו להגיש דוחות תקופתיים הכוללים חריגה עד לגובה של 20% בתת סעיף תקציבי, ללא צורך בהגשת בקשה לשינויים.
  • חברות יכולות כעת להגיש בקשות לשינויים מהותיים גם במועד סגירת התיק.
  • הרשות הציגה נוהל המאפשר פריסה או דחיה של תשלומי תמלוגים והתחייבויות שוטפות אחרות, בכפוף לתשלום הפרשי ריבית והצמדה.
  • הרשות הודיעה כי לא תעכב תשלומים לחברות בשל חובות שוטפים לרשות אם סכום החוב אינו עולה על 10,000 ₪ לתקופת הדיווח האחרונה.

  מסלול הטבה מס' 46 – עידוד השקעות הון ראשוני בחברות בתחומים בעלי סיכון גבוה, מגובות הון סיכון

  1. זוהי הזדמנות להזכיר את מסלול התמריצים המזורז של רשות החדשנות (מסלול הטבה מס' 46) – אשר מטרתו עידוד השקעות הון ראשוני בחברות הפועלות בתחומים בעלי סיכון גבוה, העומדות בפני סבב השקעה חיצוני.
  • למי התוכנית מיועדת? לחברות הזנק ישראליות שנמצאות בשלב ה-seed, המפתחות טכנולוגיות בתחומים שיש בהם טווח זמן ארוך להטמעה ו/או רגולציה מחמירה, ו/או חברות הפועלות בתחום טכנולוגי בו קיים מחסור במשקיעי הון ראשוני ו/או שהן עתידות להיכנס לשוק בהתהוות, ואשר עד למועד הגשת הבקשה גייסו סך כולל של פחות מ 5 מיליון ₪.
  • מתי מגישים את הבקשה? את הבקשה יש להגיש בתקופה שבין חתימת מזכר ההבנות עם המשקיע והחתימה על הסכם ההשקעה.
  • מהו טיב ההטבה? ההטבה ניתנת כמענק בכפוף לביצוע השקעה הונית במזומן של המשקיע בחברה.
  • מהו סכום המענק? המענק יהיה ביחס של 4:6 (6 – סכום ההשקעה ההונית של המשקיע, 4 – סכום המענק של הרשות) ועד לסכום מענק מרבי של 3.5 מיליון ₪. הועדה רשאית לאשר מענק ביחס 1:1 עד לסכום המענק המרבי בנסיבות מסוימות (לדוג' לחברה הממוקמת ופועלת באזורי פריפריה).
  • מה היתרון למשקיע? עם מתן המענק החברה תעניק למשקיע אופציה (Warrant) אשר תקנה לו את הזכות לבצע השקעה הונית נוספת בחברה, במזומן, בשווי מלוא סכום המענק, בתוספת של 5% ריבית לשנה. האופציה תהיה תקפה עד תום שלוש שנים ממועד אישור המענק (בכפוף לתנאי המסלול), ככל שהסכום לא הוחזר לרשות החדשנות עד אז.
  • מתי ואיך מחזירים את המענק? אם המשקיע מימש את האופציה, החברה תעביר את תמורתה לרשות החדשנות. אם המשקיע לא מימש את האופציה עד תום תקופת המימוש, המענק יוחזר לרשות באמצעות תשלום תמלוגים מהכנסות החברה בהתאם להוראות חוק החדשנות והתקנות שהותקנו מכוחו.
  • האם האופציה פוקעת? כן, בעסקת אקזיט של החברה או גיוס הון בסכום הגבוה מ- 42 מיליון ₪ לאחר קבלת המענק.
  • מהו אורך הבחינה? תהליך בחינת הבקשה אורך כחודש, ומשאושרה, קבלת המענק היא מידית.

  משרדנו עומד לרשותכם וישמח לסייע  בבחינת זכאותכם או זכאות מי מחברות הפורטפוליו להגשת בקשה לערוץ המענקים המהיר או למענק במסגרת מסלול 46 ובייעוץ במסגרת הכנת הבקשות לרשות.

  למידע ופרטים נוספים:

  דר' טל תירוש, עו"ד, שותפה במחלקת ההייטק והון סיכון:  talt@apm.law

  עו"ד סטיבן ברק רוזן, שותף במחלקת ההייטק והון סיכון וראש מערך היחסים הבינלאומיים במשרדנו:  sbr@apm.law

  תכליתו של חוזר זה להציג שינויים וחידושים בדין ואין בו משום עצה משפטית לאופן פעולה באירוע קונקרטי.

  אנו נשמח לעמוד לרשותכם בכל הבהרה ו/או הרחבה נדרשת.