צרו קשר

  עמית, פולק, מטלון ושות׳

  בית APM, ראול ולנברג 18, בניין D, קומה 6,
  רמת החייל, תל אביב
  6971915, ישראל

  דרך חברון 101, בית הנציב,
  כניסה ב', קומה 3, ירושלים

  צרו קשר

  טל׳: +972-3-5689000
  פקס: +972-3-5689001
  דוא״ל: apm@apm.law
  facebook linkedin

  מרכז מדיה / עדכונים משפטיים

  הקלות במתווה החל"ת ופיצויים לעסקים בעקבות מלחמת חרבות ברזל

  נובמבר 12, 2023

  1. ביום 9.11.2023 התקבל בכנסת חוק התכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה- חרבות ברזל), התשפ"ד – 2023 (להלן: "החוק").
  2. החוק התקבל לאחר למעלה מחודש מפרוץ מלחמת חרבות ברזל, שלה היו השלכות על הכלכלה הישראלית.
  3. החוק נכנס לתוקף ביום 9.11.2023 והוא יהיה בתוקף עד ליום 30.11.2023 (להלן: "התקופה המזכה"), אלא אם יחולו הארכות.

  הקלות במתווה החל"ת ותשלום דמי אבטלה

  1. החוק כלל הקלות במתווה היציאה של עובדים לחל"ת, בכך שהפחית את מספר ימי החל"ת שמזכים בתשלום דמי אבטלה מ-30 ימים ל- 14 ימים בלבד.
  2. בנוסף, עובד יהיה זכאי לתשלום דמי אבטלה מלאים, גם אם לא ניצל את יתרת ימי החופשה שנצברה לו, קודם ליציאתו לחל"ת ואלו ישולמו לו למן יום ההיעדרות הראשון.
  3. תקופת האכשרה הנדרשת לשם זכאות לדמי אבטלה הופחתה ל-6 חודשים בלבד מתוך 18 חודשים בהם העובד הועסק כשכיר (במקום 12 חודשים כפי שהיה קודם לכן).
  4. המעסיק לא יידרש לשלם את תשלום דמי הביטוח בגין עובדים שיצאו לחל"ת למשך 14 הימים הראשונים בסך 350 ש"ח (נכון להיום תקנות ביטוח לאומי קובעות כי המעסיק מחויב בתשלום דמי הביטוח בגין החודשיים המלאים הראשונים לחל"ת).
  5. תקופת הזכאות לתשלום דמי אבטלה הוארכה עד לתום התקופה המזכה, לעובדים שפוטרו במהלך התקופה המזכה וניצלו את כל תקופת האבטלה לפני שהחוק נכנס לתוקפו או במהלכו.
  6. יינתן מענק מיוחד לבני 67 ומעלה שאיבדו את מקום עבודתם.
  7. כמו כן, נקבעו הוראות מיוחדות ביחס להארכת תקופת התשלום לדמי אבטלה לעובדים שנדרשו לפנות את היישוב בו התגוררו.
  8. מועד היציאה לחל"ת שנקבע לפי שירות התעסוקה יהיה החל מהיציאה בפועל של העובד לחל״ת.
  9. לתשומת ליבכם, לא ניתן לחפוף בין תקופת החל"ת לבין 60 הימים המוגנים לעובדת שחזרה מחופשת לידה והורות. בנוסף, בשונה ממצב רגיל שבו לא ניתן לבקש היתר לפיטורי עובדת שחזרה מחופשת לידה בתקופה המוגנת (אלא אם מדובר בעסק שנסגר), ניתן יהיה לפנות לקבלת היתר פיטורים מהממונה על חוק עבודת נשים, אם חלפו 60 ימים בסך הכל מהמועד שהעובדת שבה מחופשת לידה (אך בעקבות איסור חפיפת התקופות, טרם חלפה התקופה המוגנת).

  פיצוי לעסקים שנזוקו

  1. החוק העניק פיצוי לעסקים, להוציא גופים של המדינה, תאגידים סטטוטוריים, חברות ממשלתיות, מוסדות פיננסיים[1] וקופות חולים.
  2. הפיצוי משולם לתקופה שמיום 7.10.23 ועד ליום 30.11.23, המכונה התקופה הקובעת, אלא אם יחולו הארכות לתוקפו של החוק.
  3. קרן הפיצויים מס רכוש תפצה עסקים בכל רחבי הארץ שמחזור הפעילות שלהם הוא 12 אלף ש״ח עד 400 מיליון ש״ח וקיימת ירידה במחזור של מעל ל-25% לדיווח חד חודשי או 12.5% לדיווח דו חודשי בחודשים אוקטובר ו/או נובמבר 2023. לגבי עסקים שהחלו את פעילותם לאחר ה-2 בספטמבר 2022, תיבחן הזכאות לפי ממוצע חודשי של מחזור עסקאות על פני תקופת הפעילות של העסק עד סוף חודש אוגוסט 2023.

  פיצוי לעסקים קטנים במחזור שנתי של 12,000 ש"ח – 300,000 ש"ח

  1. יהיו זכאים למענק המשכיות עסקית קבוע בהתאם לרמת הפגיעה בעסק ולפי הפירוט בטבלה:

  פיצוי לעסקים בינוניים במחזור שנתי של 300,000 ש״ח – 400 מיליון ש״ח:

  1. עסקים אלו יהיו זכאים למענק המשכיות עסקית שיורכב מהחזר תשומות (החזר הוצאות) של בין 7–22 אחוז בהתאם לשיעור הפגיעה במחזור העסקים, למעט ענפים ייחודיים להם נקבע מתווה שונה, וכן מהחזר של 75% מהוצאות השכר ביחס לגובה הפגיעה.

  פיצוי לעסקים גדולים

  1. עסקים גדולים במחזור שנתי של 300 אלף ש"ח – 100 מיליון ש״ח יהיו כפופים לתקרה של 600 אלף ש״ח; עסקים עם מחזור של 100 – 300 מיליון ש״ח – תקרה זו תעלה בהדרגה עד לרמה של 1.2 מיליון ש״ח; הפיצויים לעסקים עם מחזור עסקאות של 300 – 400 מיליון ש״ח יהיו כפופים לתקרה של 1.2 מיליון ש״ח.

  אופן הגשה:

  1. רשות המסים תאפשר הגשת תביעות מקוונות למענק עד לסוף תקופה של 90 יום ממועד פתיחת המערכת, שתיפתח תוך 10 ימים. תנאי מקדים להגשת תביעה הוא הגשת דו"חות תקופתיים למע"מ לחודשים ספטמבר – אוקטובר 2023 וניהול פנקסים כדין.

  לפירוט מלא ומקיף של מתווה הפיצוי לעסקים, כולל דוגמאות מפורטות, אנא ראו את החוזר הקודם שפרסמנו כאן.

  אנו מאחלים לכם ולבני משפחותיכם- בריאות ותקווה לימים שקטים יותר בהקדם. 

  תכליתו של חוזר זה להציג שינויים וחידושים בדין ואין בו משום עצה משפטית לאופן פעולה באירוע קונקרטי.

  אנו נשמח לעמוד לרשותכם בכל הבהרה ו/או הרחבה נדרשת.

  [1]              תאגידים בנקאיים, חברות ביטוח, קופות גמל, מנהלי קרנות וכיו"ב.