צרו קשר

  עמית, פולק, מטלון ושות׳

  בית APM, ראול ולנברג 18, בניין D, קומה 6,
  רמת החייל, תל אביב
  6971915, ישראל

  דרך חברון 101, בית הנציב,
  כניסה ב', קומה 3, ירושלים

  צרו קשר

  טל׳: +972-3-5689000
  פקס: +972-3-5689001
  דוא״ל: apm@apm.law
  facebook linkedin

  מרכז מדיה / עדכונים משפטיים

  העסקת נוער בחופש הגדול

  יוני 30, 2022

  כמו בכל קיץ, גם השנה מעסיקים רבים יקלטו בני נוער לעבודה. בהתאם, ריכזנו לפניכם את עיקרי הכללים החשובים הנוגעים להעסקת בני נוער.

  • הגיל המינימאלי להעסקת נער הוא גיל 15, זאת בהתאם לנסיבות שמפורטות בחוק. עם זאת, בחופשת הקיץ, ניתן להעסיק ילד מגיל 14 ומעלה.
  • בהתאם להוראות החוק, בני נוער לא יעבדו יותר משמונה שעות עבודה ליום וארבעים שעות עבודה לשבוע. ביום שלפני מנוחה השבועית או חג, אין להעסיק נער יותר משבע שעות עבודה ביום. בנוסף, קיים איסור להעסיק נער ביום המנוחה השבועית ויש להקפיד על מנוחה של לפחות 36 שעות רצופות בין שבוע עבודה למשנהו.
  • בנוסף קיימות מגבלות בחוק על מועדי תחילה וסיום של העבודה. אולם, במהלך החופש הגדול ניתן להעסיק נוער (מעל גיל 16) עד השעה 22:00 והחל מהשעה 6:00. נבהיר כי העסקה נוער מעל גיל 16, לאחר השעה 22:00, כפופה לתנאים שנקבעו על ידי שר העבודה והרווחה.
  • הפסקת עבודה תינתן לנער שעבד שש שעות עבודה ליום, או יותר. ההפסקה תהיה בת 3/4 שעה לפחות, ובכלל זה הפסקה רצופה אחת של חצי שעה לפחות.
  • שכר העבודה לבני נוער ישולם באחוזים משכר המינימום הקבוע בחוק, בהתאם לגילו של העובד, ובהתאם למשרה מלאה של נוער (173 שעות בחודש ולא 182 שעות בחודש):

      א. נער עובד שטרם מלאו לו 16, זכאי ל- 70% משכר המינימום למשרה מלאה, דהיינו לסך של 3,710 ₪ ברוטו. ערך שעה יהיה בסך של 21.45 ₪ ברוטו.

      ב. נער עובד בין 16 ל-17, זכאי ל- 75% משכר המינימום למשרה מלאה, דהיינו לסך של 3,975 ₪ ברוטו. ערך שעה יהיה בסך של 23 ₪ ברוטו.

      ג. נער עובד שמלאו לו 17, זכאי ל- 83% משכר המינימום למשרה מלאה, דהיינו לסך של 4,399 ₪ ברוטו. ערך שעה יהיה בסך של 25.43 ₪ ברוטו.

  • לא יאוחר משבעה ימים מיום תחילת עבודתו של הנער, יש למסור לו הודעה בכתב שבה יפורטו תנאי העבודה. האישורים הנדרשים להעסקת בני נוער הם: אישור רפואי שמאשר לנער לעבוד, וצילום תעודת זהות של העובד או של הוריו.
  • לתשומת ליבכם, להעסקת בני נוער מגבלות אשר אינן קיימות בהעסקה של עובדים מעל גיל 18, ובנסיבות מסוימות עלולה לגרום להשתת קנסות מנהליים וסנקציות נוספות. לפיכך, אנו ממליצים לפנות אלינו, בכל מקרה של אי בהירות בהוראות החוק.

  בהזדמנות זאת נאחל ללקוחותינו קיץ נעים וחופשה נעימה!

  תכליתו של חוזר זה להציג שינויים וחידושים בדין ואין בו משום עצה משפטית לאופן פעולה באירוע קונקרטי.

  אנו נשמח לעמוד לרשותכם בכל הבהרה ו/או הרחבה נדרשת.