צרו קשר

  עמית, פולק, מטלון ושות׳

  בית APM, ראול ולנברג 18, בניין D, קומה 6,
  רמת החייל, תל אביב
  6971915, ישראל

  דרך חברון 101, בית הנציב,
  כניסה ב', קומה 3, ירושלים

  צרו קשר

  טל׳: +972-3-5689000
  פקס: +972-3-5689001
  דוא״ל: apm@apm.law
  facebook linkedin

  מרכז מדיה / עדכונים משפטיים

  היערכות מקומות עבודה לקראת יום הזיכרון ויום העצמאות

  מאי 1, 2022

  ביום 4.5.2022 יחול יום הזיכרון להנצחת זכרם של חללי מערכות ישראל וביום 5.5.2022 יחול יום העצמאות, המוגדר כיום שבתון.  בהתאם, מצאנו לנכון להביא בפניכם פירוט של זכויות העובדים וכיצד על מעסיקים להיערך לקראת מועדים אלו.

  היעדרות עובד ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה

  • על פי חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל התשכ"ג-1963, עובדים שהנם הורים, סבים, בני זוג, ילדים, אחים ואחיות של חללי מערכות ישראל, רשאים להיעדר מעבודתם ביום הזיכרון. היעדרות זו לא תנוכה משכרם והם יהיו זכאים לתשלום מלא כאילו עבדו ביום זה.
  • לתשומת ליבכם, עובדים אחרים שאינם נמנים על המעגל הראשון של הקרבה כמפורט מעלה, רשאים להיעדר על חשבון מכסת ימי חופשה שנתית שנצברה להם, וזאת אם הם הודיעו על כך לפחות 30 ימים מראש.

  אורכו של יום העבודה ביום הזיכרון (ערב יום העצמאות)

  • צו ההרחבה להנהגת שבוע עבודה מקוצר במגזר העסקי, קובע כי במקום עבודה שבו עובדים 5 ימים בשבוע, יום העבודה בערב החג לא יעלה על 8 שעות בתשלום של 9 שעות. במקום עבודה בו עובדים 6 ימים בשבוע, יום העבודה בערב חג לא יעלה על 7 שעות.
  • אם יש במקום העבודה, מנהג מיטיב אחר בהתאם להסכם עבודה, הסכם קיבוצי או כל דין אחר, יש לנהוג לפיו.

  יום העצמאות – יום שבתון

  • חוק יום העצמאות התש"ט-1949, קובע כי יום העצמאות הוא יום שבתון. בגין יום העצמאות העובד זכאי לתשלום דמי חגים. אולם, עובד שעתי זכאי לתשלום דמי חג בגין יום העצמאות, רק בתנאי שעבד לפחות שלושה חודשים ולא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג (יום לפני ויום אחרי החג).
  • לתשומת ליבכם, המחוקק לא הגדיר בחוק מהו טווח השעות של יום העצמאות, אולם על פי הנחיות וחוות דעת משרד הכלכלה והתעשייה, יום העצמאות לעניין חוקי העבודה יחול בזמנים בהם חל יום העצמאות, קרי מפתיחתו הרשמית בשעה 20:00 בערב ועד לסיומו בשעה 20:00 בערב למחרת.
  • על פי הנחיות משרד הכלכלה, עובד שעבד ביום העצמאות ומקום עבודתו כלול ברשימת מקומות העבודה אשר נקבעו כמקומות שיש להפעילם ביום העצמאות זכאי לתשלום של 150% עבור שעות עבודתו ביום העצמאות וכן למנוחת פיצוי, או לחלופין תשלום בסך 200% משכרו ללא מנוחת פיצוי.

  זכויות תעסוקתיות של נכי צה"ל בישראל

  • חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות קובע את עיקרון הייצוג ההולם – הן ביחס לקבלה לעבודה והן ביחס לפיטורים. בהתאם לכך, בתקנה 4 לתקנות העסקת נכי מלחמה, תשי"א-1951 (להלן: "תקנות העסקת נכי מלחמה") נקבע ש- 5% מהעובדים צריכים להיות נכי צה"ל או בני משפחה שכולה.
  • בנוסף, קיימות הגנות נוספות מכוח תקנות העסקת נכי מלחמה, לרבות הגבלות על פיטורים ואנו ממליצים להיוועץ עמנו במקרים הרלוונטיים.

  תכליתו של חוזר זה להציג שינויים וחידושים בדין ואין בו משום עצה משפטית לאופן פעולה באירוע קונקרטי.

  אנו נשמח לעמוד לרשותכם בכל הבהרה ו/או הרחבה נדרשת.