צרו קשר

  עמית, פולק, מטלון ושות׳

  בית APM, ראול ולנברג 18, בניין D, קומה 6,
  רמת החייל, תל אביב
  6971915, ישראל

  דרך חברון 101, בית הנציב,
  כניסה ב', קומה 3, ירושלים

  צרו קשר

  טל׳: +972-3-5689000
  פקס: +972-3-5689001
  דוא״ל: apm@apm.law
  facebook linkedin

  מרכז מדיה / עדכונים משפטיים

  זיכוי בגין תרומה בשווה כסף – הנחיית רשות המסים

  אפריל 7, 2024

  לאור ריבוי התרומות שניתנו במסגרת מלחמת "חרבות ברזל" הוציאה "החטיבה המקצועית" ברשות המיסים בתאריך ה- 21.03.2024 הנחיה לפיה ניתן יהיה לקבל זיכוי בגין תרומה בשווה כסף לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") גם במקרה בו נדרש על ידי הנישום פטור ממס רווח הון לפי סעיף 97(א)(4) לפקודה או לחילופין פטור ממס שבח לפי סעיף 61(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "חוק מיסוי מקרקעין").

  כידוע, בהתאם להוראת סעיף 46 לפקודה זכאי נישום לקבל זיכוי ממס על סכום העולה על 180 ₪ בגין תרומה לקרן לאומית או מוסד ציבורי לפי הגדרתו בסעיף 9(2) לפקודה במידה ושר האוצר קבע אותו לעניין זה ובאישור וועדת הכספים. שיעור הזיכוי כאמור עומד על 35% מסכום התרומה לתורם יחיד ו- 23% מסכום התרומה לתורם שהוא חבר בני אדם. בנוסף, לפי הוראת ביצוע מספר 03/2001, בגין תרומה שנעשתה בשווה כסף יינתן זיכוי בגין שווי התרומה (אשר ייקבע על ידי הערכת שמאי).

  כמו כן, כידוע פטור מרווח הון מכוח סעיף 97(א)(4) לפקודה מקנה פטור ממתנה למדינה, לרשות מקומית, לקרן קיימת לישראל, לקרן היסוד או מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2), בעוד שפטור ממס שבח מכוח סעיף 61(א) לחוק מיסוי מקרקעין מקנה פטור ממכירת זכות במקרקעין ללא תמורה למוסדות ציבור.

  כפי שניתן לראות, ההטבות שנושא עימו הפטור האמור מחזקות את מוסד התרומות בישראל ואת ידיי התורמים הנדיבים אשר סייעו ועדיין מסייעים לחוסן הכלכלי והחברתי של מדינת ישראל.

  משרדנו ישמח לעמוד לשירותכם בנוגע לשאלות/ הבהרות וכן ישמח לסייע במיצוי הזיכויים.

  אין לראות במזכר זה משום ייעוץ משפטי ואין ליישם את האמור בו ללא ייעוץ משפטי מהגורם המתאים במשרדנו.