צרו קשר

  עמית, פולק, מטלון ושות׳

  בית APM, ראול ולנברג 18, בניין D, קומה 6,
  רמת החייל, תל אביב
  6971915, ישראל

  דרך חברון 101, בית הנציב,
  כניסה ב', קומה 3, ירושלים

  צרו קשר

  טל׳: +972-3-5689000
  פקס: +972-3-5689001
  דוא״ל: apm@apm.law
  facebook linkedin

  מרכז מדיה / עדכונים משפטיים

  עדכוני רשות ניירות ערך בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" והמצב הבטחוני

  אוקטובר 17, 2023

  עקב מלחמת "חרבות ברזל" והמצב הבטחוני הפוקד את מדינתנו והשלכותיהם האפשריות על החברות השונות, סגל רשות ניירות ערך ("הרשות") פרסם שני עדכונים לתאגידים מדווחים וגורמים מפוקחים, כמפורט להלן:

  1. מתן ארכה לפרסום הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2023

  תאגידים מדווחים יהיו רשאים להגיש את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי לשנת 2023 ("הדוח"), 31 ימים מאוחר יותר מהמועד המקורי (קרי, המועד האחרון לפרסום הדוח יחול לכל המאוחר ביום 31.12.2023). תאגיד שבחר לדחות את מועד פרסום הדוח, נדרש לפרסם דיווח מיידי על כך במועד קבלת ההחלטה או עד ליום 30.11.2023 (לפי המוקדם מבניהם).

  יצוין כי תאגיד שיבחר לנצל את ההקלה כאמור, יהיה מנוע מלפרסם דוח הצעת מדף לשם גיוס, טרם פרסום הדוח.

  לנוסח המלא של הודעת הרשות בנושא לחצו כאן.

  1. סיוע לגורמים מפוקחים – הודעה בדבר פרטי קשר ותמיכה טכנית

  הרשות פרסמה את זמינות הסגל המקצועי לטובת סיוע בכל בעיה שמתעוררת במילוי חובות הדיווח החלות על תאגידים מדווחים וגופים מפוקחים. נוסף על כך, פרסמה הרשות קישורים רלוונטיים לדרכי התקשרות ופניות בנושאי מחשוב. הרשימה המלאה מופיעה בהודעה המפורטת כפי שתצורף בהמשך.

  יודגש כי הרשות ממליצה לכל התאגידים המדווחים ולגורמים המפוקחים לוודא כי יש ברשותם את כל האמצעים הדרושים לצורך פרסום דיווחים, ובכלל זאת, לוודא כי יש ברשותם את היכולת לבצע דיווח בחיבור שלא ממקום העבודה. לשם בדיקת תקינות ניתן לדווח טופס ת999 (טופס בדיקה לא פומבי) או טופס אחר המקביל אליו.

  לנוסח המלא של הודעת הרשות בנושא לחצו כאן.

  דיווח בדבר השפעת המלחמה על תאגידים מדווחים

  אנו ממליצים לכל התאגידים המדווחים אשר למלחמה השפעה מהותית על פעילותם, לבחון את הצורך בפרסום דיווחים לציבור בדבר השפעה זאת. כמובן שניתן לסייג דיווחים כאמור בפסקת מידע צופה עתיד, בהתאם להוראות חוק ניירות הערך.

  כמו כן, הופק דף ייעודי בנושא עדכונים בדבר מלחמת חרבות ברזל. לנוחיותכם, מצ"ב קישור.

  נשמח לעמוד לרשותכם בכל הבהרה ו/או הרחבה נדרשת.

  תכליתו של חוזר זה להציג שינויים וחידושים בדין ואין בו משום עצה משפטית לאופן פעולה באירוע קונקרטי.

  מחלקת שוק ההון.