צרו קשר

  עמית, פולק, מטלון ושות׳

  בית APM, ראול ולנברג 18, בניין D, קומה 6,
  רמת החייל, תל אביב
  6971915, ישראל

  דרך חברון 101, בית הנציב,
  כניסה ב', קומה 3, ירושלים

  צרו קשר

  טל׳: +972-3-5689000
  פקס: +972-3-5689001
  דוא״ל: apm@apm.law
  facebook linkedin

  מרכז מדיה / עדכונים משפטיים

  מתווה מקיף של בנק ישראל שאומץ על ידי הבנקים לסיוע ללקוחות בהתמודדות עם השלכות מלחמת "חרבות ברזל"

  אוקטובר 16, 2023

  בתאריך 15.10.23 פורסם מתווה של בנק ישראל לסיוע לאוכלוסייה שנפגעה ובדגש על תושבי העוטף והדרום, כוחות הביטחון שגויסו ללחימה, אוכלוסייה שפונתה מביתה ובעלי קירבה ראשונה לאלו שקיפחו חייהם, לנעדרים ולחטופים. זאת בנוסף לצעדים פרטניים ומגוונים שביצעו עד כה הבנקים וחברות כרטיסי האשראי בתמיכה ובעידוד של הפיקוח על הבנקים שכללו, בין היתר, הקמת קרנות להעמדת הלוואות גישור ללא ריבית, הקלות בדחיית הלוואות ומשכנתאות, פטור מעמלות עו"ש, הגדלת מסגרות אשראי ועוד.

  הפיקוח על הבנקים גיבש מתווה רוחבי להקלה על נטל האשראי והעמלות למשקי הבית והעסקים אשר מתגוררים ופועלים בטווח של 30 ק"מ מרצועת עזה, אזרחים שפונו מביתם על ידי גורם מדינתי רשמי, שגויסו למילואים בצו 8 או שהם בעלי קרבה ראשונה להרוגי המלחמה או לחטופים או לנעדרים (מעגל ראשון) ומתייחס לדחיית תשלומי הלוואות בשלושה מגזרי פעילות (משכנתאות, אשראי צרכני ואשראי עסקי), יתרת חובה בחשבון עו"ש ועמלות. לקבוצה זו ההלוואות יידחו ללא חיוב בריבית וללא חיוב בעמלות, בהתאם לפירוט המופיע בטבלה המצורפת כנספח להודעה זו.

  ליתר לקוחות הבנקים (מעגל שני), תינתן האפשרות לדחות את ההלוואות למשך 3-2 חודשים, כאשר התשלומים הנדחים יישאו ריבית שלא תעלה על שיעור הריבית בחוזה ההלוואה והתשלומים יתווספו בסוף תקופת ההלוואה. הדחייה תבוצע ללא חיוב בעמלות.

  יודגש, כי המתווה שגובש מציג את תנאי המינימום בדחיית ההלוואות וכל בנק רשאי להרחיבו לטובת לקוחותיו ולבקשתם.

  להודעה של בנק ישראל לחצו כאן.

  אנו נשמח לעמוד לרשותכם בכל הבהרה ו/או הרחבה נדרשת.

  תכליתו של חוזר זה להציג שינויים וחידושים בדין ואין בו משום עצה משפטית לאופן פעולה באירוע קונקרטי.