צרו קשר

  עמית, פולק, מטלון ושות׳

  בית APM, ראול ולנברג 18, בניין D, קומה 6,
  רמת החייל, תל אביב
  6971915, ישראל

  דרך חברון 101, בית הנציב,
  כניסה ב', קומה 3, ירושלים

  צרו קשר

  טל׳: +972-3-5689000
  פקס: +972-3-5689001
  דוא״ל: apm@apm.law
  facebook linkedin

  מרכז מדיה / עדכונים משפטיים

  רשות ניירות ערך פרסמה קול קורא לבחינת הרחבה וגיוון אפיקי המימון לתאגידים קטנים ובינוניים במסגרת חוק ניירות ערך

  מרץ 7, 2024

  נבקש לעדכנכם ביום 25 בפברואר 2024, פרסמה רשות ניירות ערך ("הרשות") קול קורא לבחינת עמדת השוק באשר לצורך להרחיב ולגוון את אפיקי המימון לתאגידים קטנים ובינוניים במסגרת חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך" או "החוק").

  פעילותם של תאגידים קטנים ובינוניים, המהווים מנוע צמיחה מרכזי לכלכלה, תלויה בין היתר, בנגישותם למקורות מימון. עם זאת ברור שהחובות הנלוות לגיוס הון וחוב מהציבור, לרבות הדרישה לפרסום תשקיף, מהוות מסכת מורכבת שלא כל תאגיד מסוגל לעמוד בה.

  לצד החריגים המוסדרים כיום בחוק ניירות ערך, הרשות מבקשת לבחון את האפשרות להרחיב ולטייב את אפיקי הגיוס הקיימים, בין היתר, באמצעות התייחסות הציבור לסוגיות הבאות:

  • מידת קשיי המימון העומדים בפני תאגידים קטנים ובינוניים;
  • מידת המענה הניתן באמצעות אפיקי המימון הקיימים כיום בחוק ניירות ערך;
  • החסמים העיקריים העומדים בפני תאגידים כאמור ביחס לפטורים הקבועים בסעיפים 15א ו-15ב לחוק ניירות ערך, אשר עניינם בפטור מפרסום תשקיף במקרים בהם ניירות הערך מוצעים למספר מצומצם של משקיעים (נמוך מ-35 משקיעים בשנה קלנדארית) או למשקיעים "מתוחכמים". כמו כן התייחסות לחסמים העיקריים ביחס לפטור המעוגן בסעיף 15ב(4א) לחוק אשר עניינו בהנפקת ניירות ערך לציבור במודל של מימון המונים;
  • בחינת האפשרות להרחיב את מודל מימון ההמונים ביחס לסכומי הגיוס המותרים לתאגיד מכוחו כמו גם סכומי ההשקעה המותרים למשקיע במסגרתו;
  • בחינת האפשרות ליצירת מודל ייעודי נוסף כדוגמת מודל Regulation A+ תוך התאמתו לדין המקומי;
  • נושאים נוספים שעל סגל הרשות להידרש אליהם בבואו לבחון את התחום.

  המועד האחרון להתייחסות הציבור לקול הקורא הינו 18 באפריל 2024.

  לעיון בקול קורא לחצו כאן.

  נשמח לעמוד לרשותכם בכל הבהרה ו/או הרחבה נדרשת.

  תכליתו של חוזר זה להציג שינויים וחידושים בדין ואין בו משום עצה משפטית לאופן פעולה באירוע קונקרטי.

  מחלקת שוק ההון.