צרו קשר

  עמית, פולק, מטלון ושות׳

  בית APM, ראול ולנברג 18, בניין D, קומה 6,
  רמת החייל, תל אביב
  6971915, ישראל

  דרך חברון 101, בית הנציב,
  כניסה ב', קומה 3, ירושלים

  צרו קשר

  טל׳: +972-3-5689000
  פקס: +972-3-5689001
  דוא״ל: apm@apm.law
  facebook linkedin

  מרכז מדיה / עדכונים משפטיים

  פסק דין חדש קובע ששיעור המס בגין דיבידנד שמקורו מרווחי חברה שהינה "מפעל מוטב"/"מפעל מועדף" לעובד במסלול 102 הוני הינו השיעור המופחת שחל על משקיע באותה חברה

  מאי 2, 2023

  כלל ידוע הוא שבישראל שיעור מס חברות על רווחי חברה הינו 23% ושיעור המס החל על יחיד, שאינו בעל מניות מהותי, המקבל דיבידנד הינו 25% (בתוספת מס יסף בשיעור 3%, במקרים בהם הוא חל) וזאת בהתאם לפקודת מס הכנסה. עם זאת, כאשר מדובר בחברות שהינן עומדות בהגדרה של "מפעל מוטב" או "מפעל מועדף" בהתאם לחוק עידוד השקעות הון (להלן: "חוק העידוד"), רווחיהן ימוסו בשיעור מס חברות מופחת וכך גם הדיבידנד שיחולק לבעלי מניותיהן.

  לדידה של רשות המיסים ישנה הבחנה בין יחיד לבין משקיע. נחדד, בראות רשות המיסים עובד חברה שמקבל אופציות הוניות באמצעות נאמן לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה, אינו נחשב למשקיע בחברה כיוון שאינו מזרים הון לחברה בה עובד. בשל כך, רשות המיסים טוענת שעל אותו עובד שמחזיק במניות (לאחר הבשלת אופציות הוניות) לשלם שיעור מס של 25% על הדיבידנד שקיבל, ללא קשר בעמידת החברה בתנאים לקבלת שיעור מס חברות מופחת לפי "מפעל מוטב" או "מפעל מועדף".

  על רקע זה בחודש שעבר ניתן פסק-דין קונדויט בע"מ נ' פקיד שומה רחובות של ביהמ"ש המחוזי-מרכז לוד בו נבחן הנושא לעיל.

  המערערים בתיק היו חברת הייטק שהקצתה מניות 102 באמצעות נאמן לעובדיה, ועובד שלה לשעבר, אל מול המשיב- פקיד שומה רחובות.

  אחת הטענות של פקיד השומה בדיון הייתה שחוק העידוד נועד לתמרץ משקיעים להשקיע את הונם במיוחד בחברות שעונות להגדרה של "מפעל מוטב" או "מפעל מועדף" כפי שניתן ללמוד מסעיף 1 לחוק המובא להלן:

  1. מטרת חוק זה היא עידוד השקעות הון ויוזמה כלכלית, באופן שבו תינתן עדיפות לחדשנות ולפעילות באזורי פיתוח, לשם –

  (1)   פיתוח כושר הייצור של משק המדינה;

  (2)   שיפור יכולתו של המגזר העסקי להתמודד בתנאי תחרות בשווקים בין-לאומיים;

  (3)   יצירת תשתית למקומות עבודה חדשים ובני-קיימא.

  משכך, אליבא רשות המסים, עובד, שאינו משקיע כספים בחברה לא זכאי לקבל הטבה נוספת מעבר לשיעור המס בגובה של 25% במסלול ההוני שהינו במקום שיעור מס שולי המגיע ל- 47% במסלול הכנסת עבודה (לא כולל מס יסף).

  בית המשפט דחה טענה זו וקבע שעובד המקבל אופציות במסלול ההוני הינו גם כן משקיע בחברה שכן האופציות הינן חלף משכורת שיתכן והיה עשוי לקבל אלמלא תכנית האופציות והמניות שאימצה החברה.  בשל נזילות נמוכה, חברות בתחילת דרכן, הייטק לרוב, מעניקות אופציות תמורת השקעת כישוריו וזמנו של העובד בחברה. העובד אינו בעל מניות "פסיבי" והינו נושא אף הוא בסיכונים (ולא רק המשקיע הקונבנציונלי).

  בית המשפט ממשיך וקובע שכפי שיש לעודד משקיעים להשקיע ב"מפעלים מוטבים" או "מפעלים מועדפים" כך יש לעודד עובדים להשקיע בעבודתם ובכך לתרום להגשמת מטרת חוק העידוד.

  כמו כן נקבע שאין מדובר בהטבה נוספת לעובד, משום שסעיף 102 לפקודה מתייחס לשיעור מס על מימוש המניות, דהיינו על רווח ההון, ולא שיעור מס החל על דיבידנד.

  זוהי הכרעה חשובה עבור תעשיית ההייטק, החברות ועובדיהן, בהווה ובעתיד, שכן החיסכון במס עשוי להגיע לסכומים משמעותיים. כעת, עליהם לבדוק האם הם זכאים להחזרי מס ששולם ביתר.

  תכליתו של עדכון זה להציג עדכונים בפסקי דין וחקיקות ואין בו משום עצה משפטית לאופן פעולה קונקרטי. אנו נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה.

  מחלקת מיסים בעמית, פולק, מטלון ושות'.