צרו קשר

  עמית, פולק, מטלון ושות׳

  בית APM, ראול ולנברג 18, בניין D, קומה 6,
  רמת החייל, תל אביב
  6971915, ישראל

  דרך חברון 101, בית הנציב,
  כניסה ב', קומה 3, ירושלים

  צרו קשר

  טל׳: +972-3-5689000
  פקס: +972-3-5689001
  דוא״ל: apm@apm.law
  facebook linkedin

  מרכז מדיה / עדכונים משפטיים

  עיקרי תיקון מס' 9 לחוק המכר (דירות)

  יולי 6, 2022

  תיקון מס' 9 לחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 (להלן: "התיקון") נכנס לתוקף ביום 7.7.2022, והוא יחול על כל הסכם מכר שיחתם החל מיום זה ואילך.

  התיקון עוסק בשני נושאים עיקריים: הראשון – פיצוי בגין איחור במסירה; השני – הגבלת הצמדת מחירי הדירות למדד תשומות הבנייה, ואלו עיקריו, בתמצית:

  פיצוי בגין איחור במסירה

  • התיקון מצמצם את הפטור שקיים לקבלנים / יזמים מתשלום פיצוי בגין איחור במסירת הדירה לרוכש, באופן בו הפטור יינתן רק אילו האיחור נבע ממעשה או מחדל של הרוכש, או במצב בו האיחור נובע מנסיבות אשר בעת כריתת החוזה, הקבלן / יזם לא ידע ולא היה עליו לדעת עליהן או שלא ראה ולא היה עליו לראותן מראש, ולא יכול היה למנען, וקיום החוזה באותן נסיבות הוא בלתי אפשרי או שונה באופן יסודי ממה שהוסכם עליו בין הצדדים, כאמור בסעיף 18(א) לחוק החוזים (תרופות) (להלן: "סיכול החוזה").
  • תקופת ה"גרייס" בגין איחור במסירה צומצמה לחודש ימים בלבד (במקום 60 ימים עד התיקון).

  הפיצוי בגין האיחור:

  • בגין תקופת איחור של עד חודש – אין פיצוי (במקום 150% עד התיקון).
  • בגין תקופת איחור מתום החודש הנ"ל ועד ארבעה חודשים – זכאי הרוכש לפיצוי חודשי בשיעור שכר דירה מלא (100%) (במקום 150% עד התיקון).
  • בגין תקופת איחור מתום ארבעה חודשים ועד עשרה חודשים – זכאי הרוכש לפיצוי חודשי בשיעור 125% משכר הדירה (במקום 150% עד 8 חודשים ו- 125% החל מהחודש ה-9, עד התיקון).
  • בגין תקופת איחור של למעלה מ-10 חודשים – זכאי הרוכש לפיצוי חודשי בשיעור של 150% משכר הדירה (במקום 125% עד התיקון).

  הגבלת הצמדת מחירי הדירות למדד תשומות הבנייה

  • על פי התיקון, צדדים להסכם מכר יוכלו להסכים על הצמדה של עד מחצית מכל תשלום, ובלבד שלא יוצמדו 20% הראשונים מסכום התמורה (המשולמים על פי רוב במועד החתימה). במילים אחרות, 20% הראשונים אינם מוצמדים כלל, וביחס ל 80% הנותרים, ניתן להצמיד למדד רק עד 50% מכל תשלום, מכאן שרק עד 40% ממחיר הדירה בסה"כ יוצמד למדד.
  • ההצמדה תהיה עד למועד המסירה הקבוע בהסכם המכר, כך שככל שיחול איחור במסירה, לא תחושב הצמדה החל ממועד זה.

   האמור לא יחול במקרה של איחור במסירה בשל מעשה או מחדל של הרוכש, או בשל סיכול החוזה, כאמור לעיל.

  צרור עצות מועילות

  אנו מציעים ללקוחותינו היזמים, לבחון את העניינים הבאים בטרם חתימה על הסכם מכר:

  • לדרוש תשלום 20% מהתמורה במועד החתימה על הסכם המכר (במגבלות האפשרות לגבות סכום זה על פי החוק).
  • לבחון את מועד המסירה בהסכם המכר.
  • לבחון את אפשרות הקדמת התשלומים על ידי הרוכש.

  תכליתו של עדכון זה הינה להציג את עיקרי תיקון מס' 9 לחוק המכר (דירות) ואין בו משום עצה משפטית לאופן פעולה קונקרטי.

  בכל שאלה מוזמנים לפנות לעו"ד עדי אהרון-פלדמן, שותפה במחלקת הנדל"ן.

  בכל הקשור בהתדיינות משפטית, מוזמנים לפנות לעו"ד אופיר גולדמן ממחלקת ליטיגציה ויישוב סכוסכים.

  לחצו כאן לקריאת תיקון החוק.