צרו קשר

  עמית, פולק, מטלון ושות׳

  בית APM, ראול ולנברג 18, בניין D, קומה 6,
  רמת החייל, תל אביב
  6971915, ישראל

  דרך חברון 101, בית הנציב,
  כניסה ב', קומה 3, ירושלים

  צרו קשר

  טל׳: +972-3-5689000
  פקס: +972-3-5689001
  דוא״ל: apm@apm.law
  facebook linkedin

  מרכז מדיה / עדכונים משפטיים

  סיוע לבעלי עסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון הארץ – מקדמות בשל מלחמת "חרבות ברזל"

  אוקטובר 29, 2023

  רשות המיסים בישראל פתחה מערכת המאפשרת להגיש הודעה על נזק ולבקש מקדמה עבור "נזק עקיף" שנגרם במלחמת חרבות ברזל, עוד לפני הגשת התביעה. המקדמה תשלום תוך 7 ימי עסקים מהגשת הבקשה.

  המערכת מיועדת לבעלי עסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון הארץ שנגרם להם נזק עקיף בשל המלחמה.

  עיקרי הדברים:

  1. בעלי העסקים מתבקשים רק להודיע שהם מבקשים מקדמה ובהמשך יגישו תביעה (ומסכום הפיצויים יופחת סכום המקדמה). ניתן להגיש בקשות למקדמה עד 15.11.2023 ולאחר מכן, ולאחר הגשת הדוחות התקופתיים ניתן יהיה להגיש תביעה לפי תקנות מס רכוש וקרן הפיצויים.
  2. תקרת המקדמה היא 500,000 ₪.
  3. במקרים בהם בעלי העסקים נדרשים למקדמה גבוהה יותר, באפשרותם לפנות עם הסברים בפנייה מקוונת.

  להלן הסבר מורחב:

  מקדמה במסלול שכר

  • למדווחים בדיווח חד חודשי בניכויים – תאושר מקדמה בגובה 70% מהדיווח בחודש אוקטובר 2022 כפי שדווח בתיקי הניכויים של העוסקים (דיווח ל-102).
  • למדווחים בדיווח דו חודשי בניכויים – תאושר מקדמה בגובה 35% מהדיווח בחודש ספטמבר-אוקטובר 2022 כפי שדווח בתיקי הניכויים של העוסקים (דיווח ל-102).
  • למדווחים בדיווח חצי שנתי בניכויים – תאושר מקדמה בגובה 17.5% מהדיווח החצי שנתי יולי-דצמבר 2022 כפי שדווח בתיקי הניכויים של העסקים (דיווח ל-102).
  • למדווחים בדיווח שנתי בניכויים – תאושר מקדמה בגובה 8.75% מהדיווח השנתי לשנת 2022 כפי שדווח בתיקי הניכויים של העוסקים (דיווח ל-102).

  מקדמה במסלול מחזורים:

  • למדווחים בדיווח חד חודשי במע"מ – תאושר מקדמה בגובה 70% מהדיווח בחודש אוקטובר 2022 כפי שדווח למע"מ, כשהוא מוכפל במשלים ההוצאה הנחסכת של העוסקים.
  • למדווחים בדיווח דו חודשי במע"מ – תאושר מקדמה בגובה 35% מהדיווח בחודש ספטמבר-אוקטובר 2022 כפי שדווח למע"מ, כשהוא מוכפל במשלים ההוצאה הנחסכת של העוסקים.
  • עוסק פטור – לגבי עוסקים שהיו רשומים כעוסק פטור בשנת המס 2022, תאושר מקדמה בגובה 8.75% מההכנסה שדווחה בשנת 2022, בדו"ח שהגישו לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה.

  במקרים בהם לא ניתן יהיה לבצע את החישוב עקב חוסר נתונים, תאושר מקדמה שתחושב אחרת וסכומה לא יעלה על 500,000 ₪.

  לבעלי העסקים הבאים תחושב מקדמה לפי מסלול שכר בלבד:

  • ניזוקים שהם "קבלן כוח אדם" (כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו – 1996) (כגון: קבלני שרותי שמירה וניקיון).
  • ניזוקים שעיסוקם במכירת זכות במקרקעין המהווה מלאי עסקי בידם.
  • ניזוקים שבשנות המס 2021, או 2022 חל בחישוב הכנסתם סעיף 8א לפקודת מס הכנסה.
  • ניזוקים שחל עליהם הפטור לפי סעיף 33 לחוק מע"מ.
  • ניזוקים שעיסוקם בחקלאות.
  • ניזוקים שבשנת המס 2021 או 2022 היו רשומים באיחוד עוסקים לפי הוראות סעיף 56 לחוק מע"מ התשל"ו- 1975 ותקנה 10(ב) בתקנות מע"מ (רישום), התשל"ו- 1976.
  • ניזוקים שהם קבלן רשום ברשם הקבלנים או שהעסק שלהם רשום באחד מהענפים הבאים: עבודות פיתוח, בנייה והרכבה והצבה של מבנים מוכנים, קבלנות כללית, עבודות עפר וסלילה.
  • ניזוקים שעיסוקם במסחר סיטונאי או קמעונאי בדלק או בגז.

  הרחבת הגדרת "יישוב ספר"
   ועדת הכספים של הכנסת אישרה החלטת שר האוצר, להחיל את ההגדרה "ישוב ספר" לעניין חוק מס רכוש וקרן הפיצויים על ישובים נוספים המרוחקים יותר מ-7 ק"מ מגבול רצועת עזה.

  במסגרת ההחלטה נקבע כי אשקלון ומבקיעים יוגדרו למשך שנה כיישובי ספר, מאחר שישובים אלה נחשפים למידת פגיעה נרחבת בתקופת מלחמת חרבות ברזל, באופן הדומה ליישובים המוגדרים כיישובי ספר בדרום הארץ.

  משמעות ההגדרה כישוב ספר לעניין חוק זה היא שבעלי עסקים הגרים בישובים אלה יהיו זכאים לפיצוי מקרן הפיצויים של רשות המסים בשיעור של 100% מהנזק העקיף שנגרם להם בשל אירוע מלחמה או פעולות איבה. בנוסף, הם יהיו זכאים להגיש תביעה בגין נזק עקיף בכל עת, מבלי להידרש לחקיקה מיוחדת של הכנסת.

  אין לראות במזכר זה משום ייעוץ משפטי ואין ליישם את האמור בו ללא ייעוץ משפטי מהגורם המתאים במשרדנו.

  מחלקת מיסים בעמית, פולק, מטלון ושות'.