צרו קשר

  עמית, פולק, מטלון ושות׳

  בית APM, ראול ולנברג 18, בניין D, קומה 6,
  רמת החייל, תל אביב
  6971915, ישראל

  דרך חברון 101, בית הנציב,
  כניסה ב', קומה 3, ירושלים

  צרו קשר

  טל׳: +972-3-5689000
  פקס: +972-3-5689001
  דוא״ל: apm@apm.law
  facebook linkedin

  מרכז מדיה / עדכונים משפטיים

  התפתחויות אחרונות בתחום דיני התחרות

  יוני 13, 2023

  עדכון ממחלקת תחרות והגבלים עסקיים על התפתחויות מרכזיות בתחום מהחודש האחרון – הגברת האכיפה נגד מיזוגים בפועל ואי-מענה לדרישת נתונים, תיקון והרחבת חוק קידום התחרות בענף המזון ("חוק המזון") והליך האכיפה הנרחב של רשות התחרות למול ספקי מזון גדולים.

  הגברת האכיפה של מיזוגים בפועל

  בחודשים האחרונים מתמקדת רשות התחרות באכיפת האיסור על מיזוג בפועל או תחילת ביצוע מיזוג, כלומר – ביצוע מעשים שיש בהם המקנים לרוכש דריסת רגל בעסק הנרכש או שיוצרים זיקת השפעה בין החברות, עוד טרם התקבל אישור הממונה על התחרות למיזוג:

  חברת שרש אדם טבע התחייבה לשלם סכום של 295 אלף ש"ח במסגרת צו מוסכם, לאחר שנקטה במעשים שעולים כדי תחילת ביצוע של מיזוג שהוגש לרשות התחרות וטרם אושר על ידי הממונה.

  חברת שטראוס גרופ הודיעה שרשות התחרות בוחנת את התנהלות שטראוס סביב בקשת המיזוג לרכישת חברת משק ויילר בע"מ – על פי החשד, הפסקת פעילותה של האחרונה בפיתוח תחום החלב הצמחי עוד טרם התקבל אישור הממונה, עולה כדי מיזוג בפועל. על פי דיווחיה של שטראוס, ככל שיוטל עליה קנס הוא עשוי להגיע לסכום המקסימלי בחוק – 100 מיליון ש"ח.

  חוק התחרות קובע כי ביצוע של מיזוג בפועל עלול להביא לנקיטת הליכים מנהליים ופליליים כנגד החברות המפרות. בירור חשש למיזוג בפועל מעכב את בדיקת המיזוג ואת החלטת הממונה בעניינו.

   

  הטלת עיצום כספי בסך 8.6 מיליון ₪ בגין אי מענה לדרישת נתונים

  רשות התחרות הודיעה על כוונתה להטיל עיצום כספי על חברת נטו מלינדה סחר, בסך של 8.6 מיליון ש"ח, בגין אי מענה לדרישת נתונים, לאחר שזו לא מסרה את מלוא המסמכים וההתכתבויות אותם התבקשה למסור לממונה. אירוע זה מצטרף למספר מקרים של אכיפת אי-מענה מהשנים האחרונות, הזכורים שבהם – התחייבותה של בזק לשלם סך של 4.2 מיליון ש"ח והתחייבות חברת החשמל לשלם 3 מיליון ש"ח בגין מענה חלקי לדרישות נתונים של הרשות.

  אי מענה לדרישת נתונים של רשות התחרות, או העברת מידע חלקי או לא מדויק, עלול להביא לנקיטת הליכים פליליים שלצידם עד שנת מאסר והליכים מנהליים שלצידם עיצום כספי של עד 330 אלף ש"ח לאדם יחיד ועד כ-9 מיליון ש"ח לתאגיד.

  מחלקתנו מסייעת ללקוחותיה בטיפול בדרישת הנתונים מול הגורמים הרלוונטיים בחברה, שיח מול הרשות במטרה לצמצמה ולמקדה ובהעברת המענה כנדרש לרשות התחרות.

   

  תיקון חוק המזון – והרחבתו

  חוק ההסדרים שעבר באחרונה מחזק את סמכויות האכיפה של רשות התחרות בתחום קמעונאות המזון ומרחיב את האיסורים וההגבלות בתחום. עיקר השינויים:

  • העיצום המקסימלי בגין הפרת הוראות חוק המזון כמעט והוכפל, מתקרה של 25 מיליון ש"ח ל-40 מיליון ₪ (אך לא יותר מ-8% ממחזור המכירות של התאגיד המפר).
  • נוסף איסור על התקשרות בהסדר במסגרתו מותנה מתן הנחה לקמעונאי גדול עבור מצרך מסוים של הספק הגדול, בכסף או בשווה כסף, ברכישת מצרך אחר של אותו ספק.
  • איסור על מיזוג בין ספק שמחזור המכירות שלו עלה על 307 מיליון ש"ח בשנת 2021, לבין ספק שמחזור המכירות שלו בשנת 2021 עלה על 30 מיליון ש"ח.
  • מתן פטור לקמעונאים גדולים, בנסיבות מסוימות, מקבלת אישור הממונה לפתיחת חנות גדולה באזור ביקוש.

   

  הליך אכיפה נרחב נגד ספקים בגין הפרת חוק המזון

  בימים אלו נמצאת רשות התחרות בעיצומה של בדיקת התנהלות ספקים גדולים בחשש להפרות חוק המזון. עד כה חויבו 7 ספקים גדולים, בהם אסם, שסטוביץ', תנובה ואחרים, בתשלום של למעלה מ-23 מיליון ₪ בגין פעולות אסורות שונות – העברת תשלומים אסורים לקמעונאים גדולים, התערבות במחיר או בסידור המצרכים וכן התערבות בהקצאת שטח מכירה.

  תכליתו של חוזר זה להציג שינויים וחידושים בדין ואין בו משום עצה משפטית לאופן פעולה באירוע קונקרטי. אנו נשמח לעמוד לרשותכם בכל הבהרה ו/או הרחבה נדרשת.

  מחלקת תחרות והגבלים עסקיים.